Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

An toàn thực phẩm trên địa bàn xã Đồng Tiến

Ngày 04/11/2022 00:00:00

 

Xác định an toàn thực phẩm là vấn đề được xã hội quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người đặc biệt là trong môi trường học đường, thời gian qua, UBND xã Đồng Tiến đã tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát, thanh tra, kiểm tra, từng bước nâng cao nhận thức của người dân và các trường học trong công tác đảm bảo ATTP.

Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, học sinh, UBND xã Đồng Tiến đã triển khai kiện toàn Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm, kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành Phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm năm 2022.
Hiện nay, trên địa bàn xã có 01 trường mẫu giáo với gần 400 trẻ thực hiện ăn bán trú tại trường. Nhà trường đã thành lập tổ tự giám sát bếp ăn tập thể, lập sổ theo dõi việc kiểm tra giám sát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm nhập vào bếp ăn tập thể trường học; xây dựng các phương án xử lý khi ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở về an toàn thực phẩm. Với cách làm đồng bộ, chặt chẽ năm học 2021- 2022, trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.
Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm xã Đồng Tiến cũng định kỳ thực hiện kiểm tra, giám sát, tư vấn và hướng dẫn chuyên môn các điều kiện vệ sinh ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cửa hàng kinh doanh tạp hóa, bán buôn bán lẻ, các nhà trường trên địa bàn. Tăng cường phòng chống dịch theo mùa gắn với tổ chức ký cam kết thực hiện việc ATTP với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và trường mầm non.
Cùng với đó, xã Đồng Tiến cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP và triển khai tới các cơ sở giáo dục bằng nhiều hình thức như: Tổ chức truyền thông, bồi dưỡng chuyên môn, phát tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, và các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm, UBND xã Đồng Tiến tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; gắn việc kiểm tra, hướng dẫn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP tại cơ sở giáo dục và các điểm kinh doanh, buôn bán, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã Đồng Tiến
                                                                                                     Đồng Huyền

  

An toàn thực phẩm trên địa bàn xã Đồng Tiến

Đăng lúc: 04/11/2022 00:00:00 (GMT+7)

 

Xác định an toàn thực phẩm là vấn đề được xã hội quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người đặc biệt là trong môi trường học đường, thời gian qua, UBND xã Đồng Tiến đã tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát, thanh tra, kiểm tra, từng bước nâng cao nhận thức của người dân và các trường học trong công tác đảm bảo ATTP.

Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân, học sinh, UBND xã Đồng Tiến đã triển khai kiện toàn Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm, kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành Phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm năm 2022.
Hiện nay, trên địa bàn xã có 01 trường mẫu giáo với gần 400 trẻ thực hiện ăn bán trú tại trường. Nhà trường đã thành lập tổ tự giám sát bếp ăn tập thể, lập sổ theo dõi việc kiểm tra giám sát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm nhập vào bếp ăn tập thể trường học; xây dựng các phương án xử lý khi ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở về an toàn thực phẩm. Với cách làm đồng bộ, chặt chẽ năm học 2021- 2022, trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.
Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm xã Đồng Tiến cũng định kỳ thực hiện kiểm tra, giám sát, tư vấn và hướng dẫn chuyên môn các điều kiện vệ sinh ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cửa hàng kinh doanh tạp hóa, bán buôn bán lẻ, các nhà trường trên địa bàn. Tăng cường phòng chống dịch theo mùa gắn với tổ chức ký cam kết thực hiện việc ATTP với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và trường mầm non.
Cùng với đó, xã Đồng Tiến cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP và triển khai tới các cơ sở giáo dục bằng nhiều hình thức như: Tổ chức truyền thông, bồi dưỡng chuyên môn, phát tài liệu, tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, và các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm, UBND xã Đồng Tiến tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; gắn việc kiểm tra, hướng dẫn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP tại cơ sở giáo dục và các điểm kinh doanh, buôn bán, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã Đồng Tiến
                                                                                                     Đồng Huyền