Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 28/06/2021 14:42:05

Ngày 17/6/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Phạm vi áp dụng Bộ Quy tắc gồm: Các hành vi cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội. Bộ Quy tắc được áp dụng cho 03 nhóm đối tượng:


- Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội;

- Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội;

- Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

Nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử quy định quy tắc ứng xử chung:

- Quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Quy tắc Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Quy tắc An toàn bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.

- Quy tắc Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

Tệp chi tiết đính kèm quyet-dinh-874-qd-btttt-ban-hanh-bo-quy-tac-ung-xu-tren-mang-xa-hoi.pdf

  

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Đăng lúc: 28/06/2021 14:42:05 (GMT+7)

Ngày 17/6/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Phạm vi áp dụng Bộ Quy tắc gồm: Các hành vi cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội. Bộ Quy tắc được áp dụng cho 03 nhóm đối tượng:


- Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội;

- Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội;

- Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

Nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử quy định quy tắc ứng xử chung:

- Quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Quy tắc Lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Quy tắc An toàn bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.

- Quy tắc Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

Tệp chi tiết đính kèm quyet-dinh-874-qd-btttt-ban-hanh-bo-quy-tac-ung-xu-tren-mang-xa-hoi.pdf