Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Đồng Tiến giai đoạn 2022-2025

Ngày 25/02/2022 00:00:00

Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Đồng Tiến giai đoạn 2022-2025
 
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn về việc thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022-2025. Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Đồng Tiến xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã giai đoạn 2022-2025, nội dung Kế hoạch như sau:
ỦY BAN MTTQ ke hoach hoạt động 2022-2025.doc
    

Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Đồng Tiến giai đoạn 2022-2025

Đăng lúc: 25/02/2022 00:00:00 (GMT+7)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Đồng Tiến giai đoạn 2022-2025
 
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Sơn về việc thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022-2025. Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Đồng Tiến xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã giai đoạn 2022-2025, nội dung Kế hoạch như sau:
ỦY BAN MTTQ ke hoach hoạt động 2022-2025.doc