Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Thông tư số 2/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 17/06/2022 15:08:24

Ngày 16/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 2/2022/TT-BTTTT, quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư số 2/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022. Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 2/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành.

Sau đây là Toàn văn nội dung Thông tư số 2/2022/TT-BTTTT 
Thong-so-02-BTTTT-2022.pdf

Thông tư số 2/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đăng lúc: 17/06/2022 15:08:24 (GMT+7)

Ngày 16/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 2/2022/TT-BTTTT, quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư số 2/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022. Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 2/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành.

Sau đây là Toàn văn nội dung Thông tư số 2/2022/TT-BTTTT 
Thong-so-02-BTTTT-2022.pdf