Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Triển khai hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp

Ngày 23/06/2021 14:54:50

 

 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc triển khai hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID -19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

5-1.jpg

 

Theo đó, việc triển khai hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc quản lý và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp.

UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận chuyển giao phần mềm, bố trí cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để tiếp nhận và chuyển giao phần mềm do Công ty cổ phần Công nghệ ATALINK chuyển giao. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đưa vào sử dụng.

Đối với chế độ thông tin báo cáo, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì việc thực hiện và tổng hợp báo cáo đảm bảo các chỉ tiêu báo cáo theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG, ngày 27-5-2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.Thời gian thực hiện kể từ ngày 01-6-2021.
Địa chỉ truy cập: https://covid19.thanhhoa.gov.vn/

  

Triển khai hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp

Đăng lúc: 23/06/2021 14:54:50 (GMT+7)

 

 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc triển khai hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID -19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

5-1.jpg

 

Theo đó, việc triển khai hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc quản lý và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp.

UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận chuyển giao phần mềm, bố trí cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để tiếp nhận và chuyển giao phần mềm do Công ty cổ phần Công nghệ ATALINK chuyển giao. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đưa vào sử dụng.

Đối với chế độ thông tin báo cáo, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì việc thực hiện và tổng hợp báo cáo đảm bảo các chỉ tiêu báo cáo theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG, ngày 27-5-2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.Thời gian thực hiện kể từ ngày 01-6-2021.
Địa chỉ truy cập: https://covid19.thanhhoa.gov.vn/