Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Xã Đồng Tiến phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời và tập huấn chuyển đổi số cấp xã.

Ngày 12/10/2022 00:00:00

Sáng ngày 12/10/2022, UBND xã Đồng Tiến tổ chức lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời và phối hợp với VNPT Triệu Sơn tập huấn về chuyển đổi số cấp xã.

   Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Anh Quốc – Bí thư Đảng uỷ xã, đồng chí Lê Đình Thanh – Chủ tịch HĐND, phó BT Đảng uỷ xã, Đồng chí Đồng Văn Nghĩa – Chủ tịch UBND xã, đại diện của VNPT Triệu Sơn, cùng các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể, hiệu trưởng các trường học, Trạm y tế và các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Đồng Tiến.
   Theo đó Chủ đề của Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid -19”. Thông qua lễ phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.
    Tại buổi lễ ngay sau phần khai mạc, đại diện VNPT Triệu Sơn đã trực tiếp tổ chức tập huấn và giới thiệu những nội dung cơ bản chương trình chuyển đổi số, kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; giúp lãnh đạo đảng, chính quyền, trưởng, phó các bộ phận chuyên môn, trưởng các ngành đoàn thể, hiệu trưởng các trường học, Trạm y tế và các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Đồng Tiến hiểu rõ hơn chuyển đổi số là gì và tầm quan trọng của việc chuyển đổi số có giá trị trong đời sống và kinh tế. Hướng dẫn sử dụng nền tảng số quốc gia cùng nhiều nội dung quan trọng khác như: Chuyển đổi số trong cơ quan hành chính cấp xã; Giới thiệu về sàn thương mại (Chợ điện tử), giới thiệu về ứng dụng công nghệ giáo dục thông minh và nền tảng Smartschool của 3 cấp học, Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Thông qua việc tập huấn giúp cán bộ, công chức, viên chức, các hộ sản xuất, kinh doanh của xã Đồng Tiến nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được những việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả Nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ, của tỉnh, của huyện tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, tuyên truyền Nhân dân thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, kinh tế số đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, UBND xã, tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn dân cư; định hướng, xác định lộ trình, trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, UBND trên địa bàn xã; hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản cho người dân sử dụng các hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến./.

Hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

                          Đồng Huyền

  

Xã Đồng Tiến phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời và tập huấn chuyển đổi số cấp xã.

Đăng lúc: 12/10/2022 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 12/10/2022, UBND xã Đồng Tiến tổ chức lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời và phối hợp với VNPT Triệu Sơn tập huấn về chuyển đổi số cấp xã.

   Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Anh Quốc – Bí thư Đảng uỷ xã, đồng chí Lê Đình Thanh – Chủ tịch HĐND, phó BT Đảng uỷ xã, Đồng chí Đồng Văn Nghĩa – Chủ tịch UBND xã, đại diện của VNPT Triệu Sơn, cùng các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể, hiệu trưởng các trường học, Trạm y tế và các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Đồng Tiến.
   Theo đó Chủ đề của Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid -19”. Thông qua lễ phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.
    Tại buổi lễ ngay sau phần khai mạc, đại diện VNPT Triệu Sơn đã trực tiếp tổ chức tập huấn và giới thiệu những nội dung cơ bản chương trình chuyển đổi số, kế hoạch Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; giúp lãnh đạo đảng, chính quyền, trưởng, phó các bộ phận chuyên môn, trưởng các ngành đoàn thể, hiệu trưởng các trường học, Trạm y tế và các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Đồng Tiến hiểu rõ hơn chuyển đổi số là gì và tầm quan trọng của việc chuyển đổi số có giá trị trong đời sống và kinh tế. Hướng dẫn sử dụng nền tảng số quốc gia cùng nhiều nội dung quan trọng khác như: Chuyển đổi số trong cơ quan hành chính cấp xã; Giới thiệu về sàn thương mại (Chợ điện tử), giới thiệu về ứng dụng công nghệ giáo dục thông minh và nền tảng Smartschool của 3 cấp học, Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. Thông qua việc tập huấn giúp cán bộ, công chức, viên chức, các hộ sản xuất, kinh doanh của xã Đồng Tiến nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được những việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả Nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ, của tỉnh, của huyện tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, tuyên truyền Nhân dân thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, kinh tế số đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, UBND xã, tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn dân cư; định hướng, xác định lộ trình, trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, UBND trên địa bàn xã; hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản cho người dân sử dụng các hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến./.

Hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

                          Đồng Huyền