Truy cập

Hôm nay:
118
Hôm qua:
123
Tuần này:
345
Tháng này:
345
Tất cả:
117482

Thẩm định các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã Đồng Tiến

Ngày 19/12/2019 15:42:42

Thẩm định các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã Đồng Tiến

Thẩm định các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã Đồng Tiến

Sáng ngày 18/12/2019, tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do ông Hà Văn Giáp, phó Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh làm tổ trưởng, cùng các thành viên trong tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP của tỉnh đã tiến hành thẩm định xã đạt tiêu chí ATTP tại xã Đồng Tiến, tham gia thẩm định về phía huyện có ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên văn phòng điều phối ATTP huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Đồng Tiến.

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định hồ sơ, đánh giá mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã, phường, thị trấn ATTP và đi kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn xã. Theo báo báo kết quả tự đánh giá, thực hiện tiêu chí xã ATTP năm 2019 của xã Đồng Tiến, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; thành lập, kiện toàn Ban nông nghiệp quản lý vệ sinh ATTP xã, thành lập 10 tổ giám sát cộng đồng thôn; ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp, tổ giám sát; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng thôn, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện; Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện vệ sinh thú y, ATTP theo quy định. Các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP; tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho các tổ giám sát cộng đồng thôn; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhân dân trên địa bàn; tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm từ ngành nông nghiệp, ngành công thương quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Xã đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện...Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể thuộc trường mầm non, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về bảo đảm vệ sinh ATTP, các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP.

Qua đánh giá 16 nội dung trong tổng số 4/4 nhóm tiêu chí ATTP của xã Đồng Tiến, tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá, xã Đồng Tiến đã đạt các tiêu chí về ATTP.

Tại buổi thẩm định, ông Hà Văn Giáp, Phó Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh đã nhấn mạnh: xã Đồng Tiến đã đạt các tiêu chí về ATTP, nhưng bên cạnh đó, trong những năm tới xã Đồng Tiến vẫn phải tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại; duy trì, nâng cao các tiêu chí trên tinh thần năm sau cao hơn năm trước; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, xã an toàn thực phẩm….

Tại hội nghị thẩm định, ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo xã Đồng Tiến đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP của tỉnh và quyết tâm sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các tiêu chí về an toàn thực phẩm để xứng đáng là xã an toàn thực phẩm của huyện Triệu Sơn./

Hình ảnh tại hội nghị:

 


 

 

 

 

                                                                                                                                               Đồng Huyền 

Thẩm định các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã Đồng Tiến

Đăng lúc: 19/12/2019 15:42:42 (GMT+7)

Thẩm định các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã Đồng Tiến

Thẩm định các tiêu chí xã an toàn thực phẩm tại xã Đồng Tiến

Sáng ngày 18/12/2019, tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do ông Hà Văn Giáp, phó Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh làm tổ trưởng, cùng các thành viên trong tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP của tỉnh đã tiến hành thẩm định xã đạt tiêu chí ATTP tại xã Đồng Tiến, tham gia thẩm định về phía huyện có ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên văn phòng điều phối ATTP huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Đồng Tiến.

Sau khi nghe báo cáo của địa phương, Tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định hồ sơ, đánh giá mức độ đạt đối với từng tiêu chí xã, phường, thị trấn ATTP và đi kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn xã. Theo báo báo kết quả tự đánh giá, thực hiện tiêu chí xã ATTP năm 2019 của xã Đồng Tiến, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; thành lập, kiện toàn Ban nông nghiệp quản lý vệ sinh ATTP xã, thành lập 10 tổ giám sát cộng đồng thôn; ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp, tổ giám sát; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp và tổ giám sát cộng đồng thôn, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện; Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đủ điều kiện vệ sinh thú y, ATTP theo quy định. Các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP; tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho các tổ giám sát cộng đồng thôn; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhân dân trên địa bàn; tổ chức xác nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm từ ngành nông nghiệp, ngành công thương quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Xã đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ATTP bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để nhân dân biết và tự giác tham gia thực hiện...Chỉ đạo xây dựng bếp ăn tập thể thuộc trường mầm non, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về bảo đảm vệ sinh ATTP, các cửa hàng kinh doanh đáp ứng các điều kiện vệ sinh ATTP.

Qua đánh giá 16 nội dung trong tổng số 4/4 nhóm tiêu chí ATTP của xã Đồng Tiến, tổ thẩm định thống nhất tại thời điểm đánh giá, xã Đồng Tiến đã đạt các tiêu chí về ATTP.

Tại buổi thẩm định, ông Hà Văn Giáp, Phó Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh đã nhấn mạnh: xã Đồng Tiến đã đạt các tiêu chí về ATTP, nhưng bên cạnh đó, trong những năm tới xã Đồng Tiến vẫn phải tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại; duy trì, nâng cao các tiêu chí trên tinh thần năm sau cao hơn năm trước; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, xã an toàn thực phẩm….

Tại hội nghị thẩm định, ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo xã Đồng Tiến đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP của tỉnh và quyết tâm sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các tiêu chí về an toàn thực phẩm để xứng đáng là xã an toàn thực phẩm của huyện Triệu Sơn./

Hình ảnh tại hội nghị:

 


 

 

 

 

                                                                                                                                               Đồng Huyền