Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
130
Tuần này:
226
Tháng này:
1361
Tất cả:
249380

Thẩm định xét công nhận thôn Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Ngày 31/12/2020 08:55:32


Chiều ngày 26/12/2020, đoàn thẩm định thôn nông thôn mới kiểu mẫu huyện do đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện làm trưởng đoàn đã tham gia hội nghị thẩm định thôn Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới ( NTM ) kiểu mẫu năm 2020. Tham gia đoàn thẩm định có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện; lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành đoàn thể xã Đồng Tiến và đại diện Ban công tác mặt trận thôn Đồng Xá 1.

TD 6 (2).jpg 
 TD 7 (1).jpg 
Đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến.
 

    Trước khi làm việc các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế các tuyến đường trong khu dân cư và thăm quan mô hình chăn nuôi, mô hình vườn hộ. Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn thẩm định thôn NTM của huyện cho thấy cán bộ và nhân dân thôn Đồng Xá 1, quyết tâm cao và đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn Đồng Xá 1 có diện tích tự nhiên 70,49 ha,trong đó đất hai lúa là 52,71 ha; thôn có 248 hộ, 924 nhân khẩu; chi bộ đảng có 64 Đảng viên. Thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khi bắt đầu triển khai tháng 10/2019 thôn Đồng Xá 1 mới đạt 10/14 tiêu chí. Sau một thời gian triển khai, các tiêu chí đều đáp ứng yêu cầu so với Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu do UBND tỉnh ban hành, trong đó các chỉ tiêu về thu nhập, hộ nghèo, lao động qua đào tạo đều đạt và vượt chuẩn. Thôn đã đã đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn với toàn bộ đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm đều được bê tông hóa, 83,1% tuyến đường được trồng hoa, cây xanh, có hệ thống điện chiếu sáng. Người dân ở nhà kiên cố đạt 100%, thôn đã xây dựng được mô hình liên kết sản xuất lương thực sạch với công ty rau sạch Thanh Hóa diện tích 12 ha; 580/606 lao động có việc làm thường xuyên; thu nhập bình quân đầu người đạt 70,41 triệu đồng; thôn không còn hộ nghèo. Giáo dục và đào tạo được quan tâm, phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 đạt 100%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 76,90%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,55%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 248/248 hộ. Hệ thống chính trị vững mạnh, công tác bảo vệ môi trường bảo đảm. Tổng huy động nguồn vốn cho xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu là 6 tỷ 280 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 190 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 300 triệu đồng, ngân sách xã hỗ trợ 100 triệu đồng và nhân dân đóng góp 5 tỷ 690 triệu đồng. Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế, các thành viên Đoàn thẩm định đã chỉ ra những tồn tại thôn Đồng Xá 1cần khắc phục đó là: Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân có ý thức trong việc chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh môi trường trong sản xuất kinh doanh cũng như trong sinh hoạt, tăng cường các đầu sách ở nhà văn hóa tiến tới xây dựng phòng đọc sách điện tử để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân; tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường giao thông…Các thành viên trong đoàn cũng đã thống nhất bỏ phiếu công nhận thôn Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đủ điều kiện trình UBND huyện xét, ra quyết định công nhận thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

TD 5 (3).jpg
 

TD 4 (2).jpg
Hình ảnh tại buổi làm việc


     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của thôn Đồng Xá 1. Đồng chí yêu cầu thôn Đồng Xá 1 và xã Đồng Tiến khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch UBND huyện xem xét công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 cho thôn Đồng Xá 1./.
                                                                                                                                                                  Văn Hùng

  

Thẩm định xét công nhận thôn Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Đăng lúc: 31/12/2020 08:55:32 (GMT+7)


Chiều ngày 26/12/2020, đoàn thẩm định thôn nông thôn mới kiểu mẫu huyện do đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện làm trưởng đoàn đã tham gia hội nghị thẩm định thôn Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới ( NTM ) kiểu mẫu năm 2020. Tham gia đoàn thẩm định có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện; lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành đoàn thể xã Đồng Tiến và đại diện Ban công tác mặt trận thôn Đồng Xá 1.

TD 6 (2).jpg 
 TD 7 (1).jpg 
Đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến.
 

    Trước khi làm việc các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế các tuyến đường trong khu dân cư và thăm quan mô hình chăn nuôi, mô hình vườn hộ. Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn thẩm định thôn NTM của huyện cho thấy cán bộ và nhân dân thôn Đồng Xá 1, quyết tâm cao và đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn Đồng Xá 1 có diện tích tự nhiên 70,49 ha,trong đó đất hai lúa là 52,71 ha; thôn có 248 hộ, 924 nhân khẩu; chi bộ đảng có 64 Đảng viên. Thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khi bắt đầu triển khai tháng 10/2019 thôn Đồng Xá 1 mới đạt 10/14 tiêu chí. Sau một thời gian triển khai, các tiêu chí đều đáp ứng yêu cầu so với Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu do UBND tỉnh ban hành, trong đó các chỉ tiêu về thu nhập, hộ nghèo, lao động qua đào tạo đều đạt và vượt chuẩn. Thôn đã đã đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn với toàn bộ đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm đều được bê tông hóa, 83,1% tuyến đường được trồng hoa, cây xanh, có hệ thống điện chiếu sáng. Người dân ở nhà kiên cố đạt 100%, thôn đã xây dựng được mô hình liên kết sản xuất lương thực sạch với công ty rau sạch Thanh Hóa diện tích 12 ha; 580/606 lao động có việc làm thường xuyên; thu nhập bình quân đầu người đạt 70,41 triệu đồng; thôn không còn hộ nghèo. Giáo dục và đào tạo được quan tâm, phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 đạt 100%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 76,90%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,55%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 248/248 hộ. Hệ thống chính trị vững mạnh, công tác bảo vệ môi trường bảo đảm. Tổng huy động nguồn vốn cho xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu là 6 tỷ 280 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 190 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 300 triệu đồng, ngân sách xã hỗ trợ 100 triệu đồng và nhân dân đóng góp 5 tỷ 690 triệu đồng. Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế, các thành viên Đoàn thẩm định đã chỉ ra những tồn tại thôn Đồng Xá 1cần khắc phục đó là: Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân có ý thức trong việc chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh môi trường trong sản xuất kinh doanh cũng như trong sinh hoạt, tăng cường các đầu sách ở nhà văn hóa tiến tới xây dựng phòng đọc sách điện tử để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân; tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường giao thông…Các thành viên trong đoàn cũng đã thống nhất bỏ phiếu công nhận thôn Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đủ điều kiện trình UBND huyện xét, ra quyết định công nhận thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

TD 5 (3).jpg
 

TD 4 (2).jpg
Hình ảnh tại buổi làm việc


     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của thôn Đồng Xá 1. Đồng chí yêu cầu thôn Đồng Xá 1 và xã Đồng Tiến khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch UBND huyện xem xét công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 cho thôn Đồng Xá 1./.
                                                                                                                                                                  Văn Hùng