Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Xã Đồng Tiến ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022

Ngày 11/12/2022 00:00:00

 

Để nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống tưới tiêu, các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng hệ thống đường giao thông nông thôn, đường nội đồng trên địa bàn xã, ngày 11/12/2022, nhân dân 10/10 thôn trên địa bàn xã đã đồng loạt ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Anh Quốc; các đồng chí Thường trực Đảng ủy; Thường vụ -Trưởng cụm, cán bộ chỉ đạo xã đã trực tiếp tham gia và động viên nhân dân địa phương trong ngày ra quân thực hiện.

Thực hiện Kế hoạch  số 5914/ KH – UBND, ngày 5/12/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc sản phát động ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022, Ngày 11/12/2022, UBND xã đã phát động ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022, 10/10 thôn trên địa bàn triển khai thực hiện. Huy động tối đa nguồn lực về con người, máy móc để thực hiện lễ phát động có hiệu quả. Kết quả, khối lượng công việc đã thực hiện: Huy động 668 người dân, 07 máy múc, chiều dài kênh mương được nạo vét, khơi thông 13.750 m tương đương với 2.063 m3

 

 

Hình ảnh: Khai mạc lễ phát động làm thủy lợi mùa khô năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

                         Một số hình ảnh ra quân của 10 đơn vị thôn

 

Thôn Trúc Chuẩn 3.

Thôn Đông Xá 1

Thôn Phúc Ấm 2

 

 

                       Thôn Đồng Xá 2

 

 

 

 

      Thôn Trúc Chuẩn 2

 

 

 

https://f49-zpg-r.zdn.vn/6586094665814529120/b4d77bef0379da278368.jpg

 Thôn Đồng Bèo

 

 

 

 

https://f27-group-zfr.zdn.vn/b4fe2ebccd9d23c37a8c/2330020185008555321

                           Thôn Phúc ấm 1

 

 

            

 

 

 

https://b-f63-zpg-r.zdn.vn/29527350830860973/b318ae570ec1d79f8ed0.jpg

Thôn Thị Tứ

               https://f26-zpc.zdn.vn/8299988302459614077/1f1dde9dea3933676a28.jpg

 

Thôn Đồng Vinh

 

 

 

 

https://f14-zpc.zdn.vn/4741711942793792000/a23fbab6c12a1874413b.jpg

                Thôn Trúc Chuẩn 1

 

                                                                        Đỗ Hiền-CC Địa chính NN-MT

 


  

Xã Đồng Tiến ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022

Đăng lúc: 11/12/2022 00:00:00 (GMT+7)

 

Để nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống tưới tiêu, các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng hệ thống đường giao thông nông thôn, đường nội đồng trên địa bàn xã, ngày 11/12/2022, nhân dân 10/10 thôn trên địa bàn xã đã đồng loạt ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Anh Quốc; các đồng chí Thường trực Đảng ủy; Thường vụ -Trưởng cụm, cán bộ chỉ đạo xã đã trực tiếp tham gia và động viên nhân dân địa phương trong ngày ra quân thực hiện.

Thực hiện Kế hoạch  số 5914/ KH – UBND, ngày 5/12/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc sản phát động ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022, Ngày 11/12/2022, UBND xã đã phát động ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022, 10/10 thôn trên địa bàn triển khai thực hiện. Huy động tối đa nguồn lực về con người, máy móc để thực hiện lễ phát động có hiệu quả. Kết quả, khối lượng công việc đã thực hiện: Huy động 668 người dân, 07 máy múc, chiều dài kênh mương được nạo vét, khơi thông 13.750 m tương đương với 2.063 m3

 

 

Hình ảnh: Khai mạc lễ phát động làm thủy lợi mùa khô năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

                         Một số hình ảnh ra quân của 10 đơn vị thôn

 

Thôn Trúc Chuẩn 3.

Thôn Đông Xá 1

Thôn Phúc Ấm 2

 

 

                       Thôn Đồng Xá 2

 

 

 

 

      Thôn Trúc Chuẩn 2

 

 

 

https://f49-zpg-r.zdn.vn/6586094665814529120/b4d77bef0379da278368.jpg

 Thôn Đồng Bèo

 

 

 

 

https://f27-group-zfr.zdn.vn/b4fe2ebccd9d23c37a8c/2330020185008555321

                           Thôn Phúc ấm 1

 

 

            

 

 

 

https://b-f63-zpg-r.zdn.vn/29527350830860973/b318ae570ec1d79f8ed0.jpg

Thôn Thị Tứ

               https://f26-zpc.zdn.vn/8299988302459614077/1f1dde9dea3933676a28.jpg

 

Thôn Đồng Vinh

 

 

 

 

https://f14-zpc.zdn.vn/4741711942793792000/a23fbab6c12a1874413b.jpg

                Thôn Trúc Chuẩn 1

 

                                                                        Đỗ Hiền-CC Địa chính NN-MT