Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Xã Đồng Tiến triển khai xây dựng Tổ công nghệ số cộng đồng

Ngày 13/06/2022 16:10:35

Thực hiện văn bản hướng dẫn số 793/BTTTT-THH ngày 5-3-2022 về thí điểm triển khai tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương; nhằm triển khai thực hiện tốt Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn Triệu Sơn nói chung, trên địa bàn xã Đồng Tiến nói riêng, UBND xã Đồng Tiến đã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng tại 10 thôn trên địa bàn xã.
           Theo đó, mỗi Thôn thành lập 01 Tổ công nghệ số cộng đồng gồm trưởng Thôn và 2 nhân sự (trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Tính đến tháng 4/2022, trên địa bàn xã đã thành lập được 10 tổ công nghệ số cộng đồng với 30 thành viên tham gia. Tổ công nghệ số cộng đồng trong thời gian tới sẽ được tập huấn, bồi dưỡng thành thạo các bước cài đặt, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gian hàng số, sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử, sổ sức khỏe điện tử, nền tảng trợ lý ảo…
         Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn. Hướng dẫn người dân sử dụng chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua nền tảng số. Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trong khu dân cư đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử, ở tài khoản điện tử, cách thức để đăng tải hình ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm; hướng dẫn sử dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương. Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng, chống dịch bệnh… Tạo nhóm mạng xã hội gồm tất cả các hộ gia đình, mọi người dân trong Thôn, để hỗ trợ tương tác hướng dẫn thường xuyên.
            Với tinh thần, chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho mọi người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng thiết thực nhằm tạo nên cộng đồng số, công dân số để đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Với sự ra đời Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã, trong thời gian tới sẽ huy động được sức mạnh của toàn dân đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến từng gia đình, từng người dân và đi vào ngõ ngách của đời sống.
                                                                                                                            Đồng Huyền

  

Xã Đồng Tiến triển khai xây dựng Tổ công nghệ số cộng đồng

Đăng lúc: 13/06/2022 16:10:35 (GMT+7)

Thực hiện văn bản hướng dẫn số 793/BTTTT-THH ngày 5-3-2022 về thí điểm triển khai tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương; nhằm triển khai thực hiện tốt Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn Triệu Sơn nói chung, trên địa bàn xã Đồng Tiến nói riêng, UBND xã Đồng Tiến đã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng tại 10 thôn trên địa bàn xã.
           Theo đó, mỗi Thôn thành lập 01 Tổ công nghệ số cộng đồng gồm trưởng Thôn và 2 nhân sự (trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Tính đến tháng 4/2022, trên địa bàn xã đã thành lập được 10 tổ công nghệ số cộng đồng với 30 thành viên tham gia. Tổ công nghệ số cộng đồng trong thời gian tới sẽ được tập huấn, bồi dưỡng thành thạo các bước cài đặt, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gian hàng số, sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử, sổ sức khỏe điện tử, nền tảng trợ lý ảo…
         Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn. Hướng dẫn người dân sử dụng chính quyền số, dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua nền tảng số. Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trong khu dân cư đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử, ở tài khoản điện tử, cách thức để đăng tải hình ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm; hướng dẫn sử dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương. Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng, chống dịch bệnh… Tạo nhóm mạng xã hội gồm tất cả các hộ gia đình, mọi người dân trong Thôn, để hỗ trợ tương tác hướng dẫn thường xuyên.
            Với tinh thần, chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho mọi người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng thiết thực nhằm tạo nên cộng đồng số, công dân số để đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Với sự ra đời Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã, trong thời gian tới sẽ huy động được sức mạnh của toàn dân đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến từng gia đình, từng người dân và đi vào ngõ ngách của đời sống.
                                                                                                                            Đồng Huyền