Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Hội liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tiến tổ chức lễ ra mắt Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao thôn Trúc Chuẩn 2.

Ngày 12/12/2019 08:34:12

Hội liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tiến tổ chức lễ ra mắt Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao thôn Trúc Chuẩn 2.

 

Hội liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tiến tổ chức lễ ra mắt Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao thôn Trúc Chuẩn 2.

Chiều ngày 08/12/2019, tại nhà văn hóa thôn Trúc Chuẩn 2, Hội liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tiến đã tổ chức lễ ra mắt Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao, gắn với mô hình chi hội tự quản vệ vệ sinh ATTP và VSMT thôn Trúc Chuẩn 2.

Về dự buổi lễ ra mắt có đồng chí Đồng Văn Nghĩa – Chủ tịch UBND xã, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã và các đ/c đại diện các ngành, đoàn thể xã Đồng Tiến; cán bộ thôn Trúc Chuẩn 2. Đặc biệt có sự tham gia của 148 hội viên phụ nữ thôn Trúc Chuẩn 2.
Đây là mô hình được nhân rộng trong toàn xã, việc tổ chức ra mắt mô hình cũng là bước triển khai thực hiện hướng dẫn của hội LHPN huyện nhằm mục đích nhân rộng mô hình "Chi Hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới".

Với mục đích nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Hội cơ sở; xây dựng mô hình Chi hội phụ nữ hướng đến đạt các tiêu chí "Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” gắn với mô hình "Chi hội tự quản về VSATTP và VSMT" góp phần thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng xã Đồng Tiến đạt chuẩn về vệ sinh ATTP năm 2019 và xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

Tại buổi ra mắt, chi Hội phụ nữ Trúc Chuẩn 2 đã công bố bản đăng ký 12 tiêu chí xây dựng chi hội kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch xây dựng NTM gắn với mô hình "Chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường", thông qua quy chế và kế hoạch hoạt động. Theo đó các thành viên sinh hoạt định kỳ, với các hình thức sinh hoạt phong phú như: tuyên truyền vận động phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua do cấp trên và địa phương phát động mà trọng tâm là vận động hội viên phụ nữ và nhân dân trong thôn thực hiện 8 tiêu chí của mô hình "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với mô hình "tự quản về VS ATTP và VSMT" bằng các tiêu chí cụ thể: 5 không là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; tiêu chí 3 sạch, là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; Tuyên truyền phổ biến kiến thức về ATTP cho hội viên, nhất là trong xây dựng mô hình chi hội sản xuất thực phẩm an toàn; chế biến thực phẩm hợp vệ sinh; sử dụng và bảo quản thực phẩm đúng quy đinh, đặc biệt nắm chắc, thực hiện 10 nguyên tắc vàng trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền phổ biến cho hội viên giữ gìn vệ sinh môi trường  xanh – sạch – đẹp gắn với mô hình trồng hoa ven đường thay thế cỏ dại.

Hình ảnh buổi lễ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tiến tổ chức lễ ra mắt Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao thôn Trúc Chuẩn 2.

Đăng lúc: 12/12/2019 08:34:12 (GMT+7)

Hội liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tiến tổ chức lễ ra mắt Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao thôn Trúc Chuẩn 2.

 

Hội liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tiến tổ chức lễ ra mắt Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao thôn Trúc Chuẩn 2.

Chiều ngày 08/12/2019, tại nhà văn hóa thôn Trúc Chuẩn 2, Hội liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tiến đã tổ chức lễ ra mắt Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới nâng cao, gắn với mô hình chi hội tự quản vệ vệ sinh ATTP và VSMT thôn Trúc Chuẩn 2.

Về dự buổi lễ ra mắt có đồng chí Đồng Văn Nghĩa – Chủ tịch UBND xã, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã và các đ/c đại diện các ngành, đoàn thể xã Đồng Tiến; cán bộ thôn Trúc Chuẩn 2. Đặc biệt có sự tham gia của 148 hội viên phụ nữ thôn Trúc Chuẩn 2.
Đây là mô hình được nhân rộng trong toàn xã, việc tổ chức ra mắt mô hình cũng là bước triển khai thực hiện hướng dẫn của hội LHPN huyện nhằm mục đích nhân rộng mô hình "Chi Hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới".

Với mục đích nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Hội cơ sở; xây dựng mô hình Chi hội phụ nữ hướng đến đạt các tiêu chí "Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” gắn với mô hình "Chi hội tự quản về VSATTP và VSMT" góp phần thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng xã Đồng Tiến đạt chuẩn về vệ sinh ATTP năm 2019 và xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

Tại buổi ra mắt, chi Hội phụ nữ Trúc Chuẩn 2 đã công bố bản đăng ký 12 tiêu chí xây dựng chi hội kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch xây dựng NTM gắn với mô hình "Chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường", thông qua quy chế và kế hoạch hoạt động. Theo đó các thành viên sinh hoạt định kỳ, với các hình thức sinh hoạt phong phú như: tuyên truyền vận động phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua do cấp trên và địa phương phát động mà trọng tâm là vận động hội viên phụ nữ và nhân dân trong thôn thực hiện 8 tiêu chí của mô hình "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với mô hình "tự quản về VS ATTP và VSMT" bằng các tiêu chí cụ thể: 5 không là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; tiêu chí 3 sạch, là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; Tuyên truyền phổ biến kiến thức về ATTP cho hội viên, nhất là trong xây dựng mô hình chi hội sản xuất thực phẩm an toàn; chế biến thực phẩm hợp vệ sinh; sử dụng và bảo quản thực phẩm đúng quy đinh, đặc biệt nắm chắc, thực hiện 10 nguyên tắc vàng trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền phổ biến cho hội viên giữ gìn vệ sinh môi trường  xanh – sạch – đẹp gắn với mô hình trồng hoa ven đường thay thế cỏ dại.

Hình ảnh buổi lễ: