Truy cập

Hôm nay:
5
Hôm qua:
130
Tuần này:
135
Tháng này:
1270
Tất cả:
249289

Lễ công bố huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa đạt chuẩn NTM và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Ngày 09/05/2022 08:22:36

Chiều ngày 28/4/2022, tại huyện Triệu Sơn, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa đạt chuẩn NTM và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.


DSC01138.JPG
DSC01140.JPG

DSC01166.JPG
                             

                         Chương trình văn nghệ chào mừng.
 

     Về dự buổi lễ tại huyện Triệu Sơn có đại diện các Bộ, ban ngành TW; đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh; đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện kết nghĩa: huyện Núi Thành, Phú Ninh, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Thường trực UB MTTQ huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện các phòng, ban ngành cấp huyện; các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã thị trấn; đại diện các tổ chức Tôn giáo; các hội đồng hương, con em xa quê đang công tác ở các cơ quan cấp tỉnh, các huyện trên địa bàn tỉnh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
      Tại điểm cầu các huyện Thiệu Hóa, Nông cống có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện và các ban ngành đoàn thể. Buổi lễ được truyền trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và Đài PT-TH tỉnh truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh.

DSC01201.JPG
DSC01198.JPG
DSC01127.JPG
DSC01131.JPG
DSC01217.JPG
 

Các đại biểu dự Lễ công bố tại Trung tâm hội nghị huyện Triệu Sơn.
 

     Tại buổi lễ đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bầy báo cáo kết quả xây dựng NTM các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa. Các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa thuộc vùng đồng bằng bán sơn địa của tỉnh Thanh Hóa, đây là những địa phương có bề dầy truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng. Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), các huyện đều gặp không ít khó khăn. Với số xã thực hiện XDNTM nhiều, thu nhập bình quân đầu người thấp (Triệu Sơn 13,2 triệu đồng, Nông Cống 11,75 triệu đồng, Thiệu Hóa 13,4 triệu đồng), tỷ lệ hộ nghèo đều trên 21%. Bình quân tiêu chí/xã của các huyện đạt thấp, trong đó Triệu Sơn đạt 5,3 tiêu chí/xã, Nông Cống 5,2 tiêu chí/xã, Thiệu Hóa 5,7 tiêu chí/xã. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình XDNTM, được sự quan tâm của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quyết tâm, chủ động, nỗ lực phấn đấu của đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, 3 huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lịch sử cách mạng để triển khai, tổ chức thực hiện và đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và XDNTM. Các huyện luôn xác định Chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; cấp ủy, chính quyền các huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất và đồng bộ trong cấp ủy cũng như chính quyền từ huyện đến xã, thôn. Cùng với triển khai có hiệu quả những cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, các huyện đã dành hơn 841 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và XDNTM, trong đó, huyện Triệu Sơn huy động 224,9 tỷ đồng, huyện Nông Cống huy động 516,2 tỷ đồng và huyện Thiệu Hóa huy động hơn 100 tỷ đồng. Cùng với nguồn lực từ ngân sách Nhà nước các cấp, các huyện đã chỉ đạo các xã, thôn chủ động vận động các nguồn lực khác, nhất là nguồn lực của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, con em xa quê tham gia đóng góp, ủng hộ XDNTM với tổng nguồn vốn huy động để XDNTM trên địa bàn 3 huyện đạt 28.122 tỷ đồng. Với việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các huyện cũng như nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Cùng với đó, 3 huyện cũng chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm của các huyện giai đoạn 2010-2021 đều đạt trên 14%. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã được các huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Sau gần 4 năm triển khai, đến nay, các huyện đã có 25 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó Triệu Sơn 12 sản phẩm, Nông Cống 8 sản phẩm, Thiệu Hóa 5 sản phẩm. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng phát triển toàn diện. Giá trị sản xuất năm 2021 trên địa bàn các huyện đạt hơn 23.000 tỷ đồng. Nhờ sản xuất phát triển, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2021 của các huyện đều đạt trên 48 triệu đồng (Triệu Sơn 48,32 triệu đồng, Nông Cống 48,81 triệu đồng, Thiệu Hóa 48,38 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện giảm nhanh và bền vững, đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo huyện Triệu Sơn 0,92%, Nông Cống 0,87%, Thiệu Hóa 0,86%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể theo tiếp tục được đẩy mạnh, hình thức ngày càng đa dạng, chất lượng không ngừng được nâng cao. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được triển khai sâu rộng. Các di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đã xếp hạng thường xuyên được chăm sóc, tu bổ, tôn tạo, công tác bảo tồn di sản và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc luôn được các huyện quan tâm. Tỷ lệ thôn được công nhận thôn văn hóa của 3 huyện đều thuộc hàng cao nhất tỉnh, 100% số xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Trung tâm văn hóa, thể thao các huyện đều đạt chuẩn, có 100% số xã, thôn trên địa bàn 3 huyện có trung tâm văn hóa, thể thao xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định.
      Công tác giáo dục được đầu tư, phát triển mạnh, hệ thống cơ sở vật chất dạy và học được đầu tư khang trang, đồng bộ. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chăm lo, có 100% số xã trên địa bàn 3 huyện được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh – sạch - đẹp, an toàn được chú trọng, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa duy trì ổn định. Xác định XDNTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, chính quyền và Nhân dân 3 huyện đang tiếp tục nỗ lực phát huy kết quả đạt được, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, công nghệ cao... Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế theo hướng chất lượng cao, chuẩn hóa, xã hội hóa, xây dựng NTM phát triển bền vững.

DSC01241.JPG
DSC01260.JPG
DSC01294.JPG
DSC01319.JPG

Nghi thức công bố các Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM và trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa

      Sau khi nghe báo cáo các đại biểu đã xem phóng sự về quá trình phát triển và xây dựng NTM của huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa. Đại diện Văn phòng điều phối NTM Trung ương đã công bố Quyết định trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM cho các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa; các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng công nhận, tặng hoa chúc mừng và tặng thưởng cho các huyện.
Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã công bố các Quyết định và kính mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi thức trao Huân Chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa.

DSC01337.JPG

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi lễ.

       Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 huyện; đồng chí đề nghị 3 huyện trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Phải tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ Đảng viên và nhân dân nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, trong giai đoạn mới. Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM vừa qua của 3 huyện là rất trân trọng nhưng mới chỉ là bước đầu, để kinh tế phát triển nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng NN, tăng tỷ trọng CN và DV, tăng nhanh tỷ lệ đô thị hóa theo hướng văn minh hiện đại, 3 huyện cần phát huy mạnh mẽ hiệu quả các tiềm năng lợi thế, tiếp tục coi NN là nền tảng, đẩy mạnh phát triển CN, tiểu thủ CN; trước hết cần đánh giá kỹ tiềm năng thế mạnh, thời cơ vận hội và hiệu quả của các mô hình, các chương trình phát triển kinh tế lớn trên địa bàn, làm cơ sở để rà soát điều chỉnh, bổ sung xây dựng hoàn thiện các kế hoạch trên địa bàn bảo đảm khoa học, bài bản, có tầm nhìn, thống nhất với quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng miền; phát triển đồng bộ kết nối với các các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch để triển khai ngay nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đối với 3 huyện trong nhiều năm tới nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ là nền tảng cho sự phát triển; lao động nông nghiệp và nông dân vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong số lao động và dân cư trên địa bàn vì vậy các huyện cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách về phát triển NN, NT, ND, nhất là thực hiện cơ chế khuyến kích tích tụ tập trung đất đai, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, mở rộng các mô hình nông nghiệp hàng hóa để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và có giá trị gia tăng cao; tăng cường thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào NN, quan tâm phát triển kinh tế tập thể kinh tế hợp tác, lây HTX và Doanh nghiệp là hạt nhân để hỗ trợ, liên kết với kinh tế hộ góp phần đẩy mạnh phát triển NN hàng hóa quy mô lớn; tiếp tục đẩy mạnh phát triển chương trình OCOP góp phần xây dựng thương hiệu địa phương. Đẩy manh phát triển công nghiệp xây dựng thương mại và dịch vụ gắn với phát triển đô thị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, ưu tiên phát triển các ngành sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao; công nghiệp có lợi thế; đổi mới phương thức, tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống; chú trọng đầu tư phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá kết nối với các doanh nghiệp để phát triển du lịch; huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thiện nâng cao hệ thống hệ tầng cơ bản phục vụ sản xuất và dân sinh.song song với phát triển kinh tế cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa xã hội, là các địa phương có bề dầy lịch sử truyền thống văn hóa và cách mạng, Đảng bộ và nhân dân 3 huyện cần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, biến truyền thống thành nguồn lực quan trọng để xây dựng địa phương ngày càng phát triển, tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục mũi nhọn, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của TW và của tỉnh; đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án giảm ngèo, tạo việc làm, hỗ trợ vốn vay để người dân phát triển kinh tế. Bên cạnh đó tăng cường củng cố QP-AN, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT; đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội. Chăm lo làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị TSVM, tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức cán bộ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; đẩy mạnh việc học tập và theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

DSC01369.JPG

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn Mai Nhữ Thắng phát biểu cảm ơn tại buổi lễ.

      Đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 huyện, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn đã phát biểu cảm ơn, biểu thị, quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua xây dựng các địa phương phát triển bền vững, tiến tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng các địa phương phát triển bền vững về mọi mặt.
                                                                                                                          Tin: Thùy Dung
                                                                                                                          Ảnh: Đình Duyến

  

Lễ công bố huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa đạt chuẩn NTM và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Đăng lúc: 09/05/2022 08:22:36 (GMT+7)

Chiều ngày 28/4/2022, tại huyện Triệu Sơn, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa đạt chuẩn NTM và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.


DSC01138.JPG
DSC01140.JPG

DSC01166.JPG
                             

                         Chương trình văn nghệ chào mừng.
 

     Về dự buổi lễ tại huyện Triệu Sơn có đại diện các Bộ, ban ngành TW; đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh; đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện kết nghĩa: huyện Núi Thành, Phú Ninh, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Thường trực UB MTTQ huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện các phòng, ban ngành cấp huyện; các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã thị trấn; đại diện các tổ chức Tôn giáo; các hội đồng hương, con em xa quê đang công tác ở các cơ quan cấp tỉnh, các huyện trên địa bàn tỉnh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
      Tại điểm cầu các huyện Thiệu Hóa, Nông cống có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện và các ban ngành đoàn thể. Buổi lễ được truyền trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và Đài PT-TH tỉnh truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh.

DSC01201.JPG
DSC01198.JPG
DSC01127.JPG
DSC01131.JPG
DSC01217.JPG
 

Các đại biểu dự Lễ công bố tại Trung tâm hội nghị huyện Triệu Sơn.
 

     Tại buổi lễ đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bầy báo cáo kết quả xây dựng NTM các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa. Các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa thuộc vùng đồng bằng bán sơn địa của tỉnh Thanh Hóa, đây là những địa phương có bề dầy truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng. Triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), các huyện đều gặp không ít khó khăn. Với số xã thực hiện XDNTM nhiều, thu nhập bình quân đầu người thấp (Triệu Sơn 13,2 triệu đồng, Nông Cống 11,75 triệu đồng, Thiệu Hóa 13,4 triệu đồng), tỷ lệ hộ nghèo đều trên 21%. Bình quân tiêu chí/xã của các huyện đạt thấp, trong đó Triệu Sơn đạt 5,3 tiêu chí/xã, Nông Cống 5,2 tiêu chí/xã, Thiệu Hóa 5,7 tiêu chí/xã. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình XDNTM, được sự quan tâm của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quyết tâm, chủ động, nỗ lực phấn đấu của đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, 3 huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lịch sử cách mạng để triển khai, tổ chức thực hiện và đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và XDNTM. Các huyện luôn xác định Chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; cấp ủy, chính quyền các huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất và đồng bộ trong cấp ủy cũng như chính quyền từ huyện đến xã, thôn. Cùng với triển khai có hiệu quả những cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, các huyện đã dành hơn 841 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và XDNTM, trong đó, huyện Triệu Sơn huy động 224,9 tỷ đồng, huyện Nông Cống huy động 516,2 tỷ đồng và huyện Thiệu Hóa huy động hơn 100 tỷ đồng. Cùng với nguồn lực từ ngân sách Nhà nước các cấp, các huyện đã chỉ đạo các xã, thôn chủ động vận động các nguồn lực khác, nhất là nguồn lực của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, con em xa quê tham gia đóng góp, ủng hộ XDNTM với tổng nguồn vốn huy động để XDNTM trên địa bàn 3 huyện đạt 28.122 tỷ đồng. Với việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các huyện cũng như nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Cùng với đó, 3 huyện cũng chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm của các huyện giai đoạn 2010-2021 đều đạt trên 14%. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã được các huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Sau gần 4 năm triển khai, đến nay, các huyện đã có 25 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó Triệu Sơn 12 sản phẩm, Nông Cống 8 sản phẩm, Thiệu Hóa 5 sản phẩm. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng phát triển toàn diện. Giá trị sản xuất năm 2021 trên địa bàn các huyện đạt hơn 23.000 tỷ đồng. Nhờ sản xuất phát triển, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2021 của các huyện đều đạt trên 48 triệu đồng (Triệu Sơn 48,32 triệu đồng, Nông Cống 48,81 triệu đồng, Thiệu Hóa 48,38 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện giảm nhanh và bền vững, đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo huyện Triệu Sơn 0,92%, Nông Cống 0,87%, Thiệu Hóa 0,86%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể theo tiếp tục được đẩy mạnh, hình thức ngày càng đa dạng, chất lượng không ngừng được nâng cao. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được triển khai sâu rộng. Các di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đã xếp hạng thường xuyên được chăm sóc, tu bổ, tôn tạo, công tác bảo tồn di sản và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc luôn được các huyện quan tâm. Tỷ lệ thôn được công nhận thôn văn hóa của 3 huyện đều thuộc hàng cao nhất tỉnh, 100% số xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Trung tâm văn hóa, thể thao các huyện đều đạt chuẩn, có 100% số xã, thôn trên địa bàn 3 huyện có trung tâm văn hóa, thể thao xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định.
      Công tác giáo dục được đầu tư, phát triển mạnh, hệ thống cơ sở vật chất dạy và học được đầu tư khang trang, đồng bộ. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chăm lo, có 100% số xã trên địa bàn 3 huyện được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh – sạch - đẹp, an toàn được chú trọng, quyết liệt trong tổ chức triển khai thực hiện. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa duy trì ổn định. Xác định XDNTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, chính quyền và Nhân dân 3 huyện đang tiếp tục nỗ lực phát huy kết quả đạt được, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, công nghệ cao... Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế theo hướng chất lượng cao, chuẩn hóa, xã hội hóa, xây dựng NTM phát triển bền vững.

DSC01241.JPG
DSC01260.JPG
DSC01294.JPG
DSC01319.JPG

Nghi thức công bố các Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM và trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa

      Sau khi nghe báo cáo các đại biểu đã xem phóng sự về quá trình phát triển và xây dựng NTM của huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa. Đại diện Văn phòng điều phối NTM Trung ương đã công bố Quyết định trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM cho các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa; các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng công nhận, tặng hoa chúc mừng và tặng thưởng cho các huyện.
Đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã công bố các Quyết định và kính mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi thức trao Huân Chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa.

DSC01337.JPG

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi lễ.

       Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 huyện; đồng chí đề nghị 3 huyện trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Phải tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ Đảng viên và nhân dân nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, trong giai đoạn mới. Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM vừa qua của 3 huyện là rất trân trọng nhưng mới chỉ là bước đầu, để kinh tế phát triển nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng NN, tăng tỷ trọng CN và DV, tăng nhanh tỷ lệ đô thị hóa theo hướng văn minh hiện đại, 3 huyện cần phát huy mạnh mẽ hiệu quả các tiềm năng lợi thế, tiếp tục coi NN là nền tảng, đẩy mạnh phát triển CN, tiểu thủ CN; trước hết cần đánh giá kỹ tiềm năng thế mạnh, thời cơ vận hội và hiệu quả của các mô hình, các chương trình phát triển kinh tế lớn trên địa bàn, làm cơ sở để rà soát điều chỉnh, bổ sung xây dựng hoàn thiện các kế hoạch trên địa bàn bảo đảm khoa học, bài bản, có tầm nhìn, thống nhất với quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng miền; phát triển đồng bộ kết nối với các các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch để triển khai ngay nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đối với 3 huyện trong nhiều năm tới nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, là trụ đỡ là nền tảng cho sự phát triển; lao động nông nghiệp và nông dân vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong số lao động và dân cư trên địa bàn vì vậy các huyện cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách về phát triển NN, NT, ND, nhất là thực hiện cơ chế khuyến kích tích tụ tập trung đất đai, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, mở rộng các mô hình nông nghiệp hàng hóa để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và có giá trị gia tăng cao; tăng cường thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào NN, quan tâm phát triển kinh tế tập thể kinh tế hợp tác, lây HTX và Doanh nghiệp là hạt nhân để hỗ trợ, liên kết với kinh tế hộ góp phần đẩy mạnh phát triển NN hàng hóa quy mô lớn; tiếp tục đẩy mạnh phát triển chương trình OCOP góp phần xây dựng thương hiệu địa phương. Đẩy manh phát triển công nghiệp xây dựng thương mại và dịch vụ gắn với phát triển đô thị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, ưu tiên phát triển các ngành sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao; công nghiệp có lợi thế; đổi mới phương thức, tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống; chú trọng đầu tư phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá kết nối với các doanh nghiệp để phát triển du lịch; huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thiện nâng cao hệ thống hệ tầng cơ bản phục vụ sản xuất và dân sinh.song song với phát triển kinh tế cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa xã hội, là các địa phương có bề dầy lịch sử truyền thống văn hóa và cách mạng, Đảng bộ và nhân dân 3 huyện cần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, biến truyền thống thành nguồn lực quan trọng để xây dựng địa phương ngày càng phát triển, tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục mũi nhọn, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của TW và của tỉnh; đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án giảm ngèo, tạo việc làm, hỗ trợ vốn vay để người dân phát triển kinh tế. Bên cạnh đó tăng cường củng cố QP-AN, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT; đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội. Chăm lo làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị TSVM, tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức cán bộ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; đẩy mạnh việc học tập và theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

DSC01369.JPG

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn Mai Nhữ Thắng phát biểu cảm ơn tại buổi lễ.

      Đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 huyện, đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn đã phát biểu cảm ơn, biểu thị, quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua xây dựng các địa phương phát triển bền vững, tiến tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng các địa phương phát triển bền vững về mọi mặt.
                                                                                                                          Tin: Thùy Dung
                                                                                                                          Ảnh: Đình Duyến