Truy cập

Hôm nay:
95
Hôm qua:
106
Tuần này:
95
Tháng này:
4178
Tất cả:
257869

UBND xã Đồng Tiến tổ chức hội nghị giao ban về công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

Ngày 31/07/2020 17:13:50

 

Chiều Ngày 30/7/2020, UBND xã Đồng Tiến tổ chức hội nghị giao ban về công tác phòng, chống dịch Covid-19.


 Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Quốc, Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Đình Toàn - Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Đồng Văn nghĩa - Phó bí thư, chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong BCH Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể, thành viên BCĐ phòng chống dịch của xã, trạm y tế, các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn.

         Tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Thanh, PCT UBND xã đã thông qua công văn số 3188 ngày 27 tháng 7 năm 2020 của UBNND huyện Triệu Sơn về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới. Quyết định kiện toàn lại ban chỉ đạo Phòng chống dịch covid 19 xã; Quyết định kiện toàn tổ giám sát cấp xã, thôn.
         Trên cơ sở các thông báo khẩn của Bộ Y tế, các công văn chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện, UBND xã đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Quán triệt sâu sắc quan điểm chống dịch như chống giặc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, kịp thời giám sát, phát hiện, cách ly, xử lý dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

 

      Tuy nhiên tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới là hết sức khó lường, do đó đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị BCH 10 thôn, thành viên ban chỉ đạo, tổ giám sát cộng đồng xã, thôn và các ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn số 3188 của UBND huyện Triệu Sơn, công văn số 312 của UBND xã.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, hạn chế tụ tập đông người không cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng tại khu vực công sở, trường lớp học, chợ được thực hiện. Đài truyền thanh tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền. Trạm y tế xã thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, tham mưu cho UBND xã thực hiện các biện pháp trong công tác phòng chống dịch.         
          Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đồng Văn Nghĩa, phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên thì xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách trong giai đoạn này, xác định công tác phòng chống dịch ở bước cao hơn so với tình hình thực tế để nêu cao tính chủ động trong phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ về dịch bệnh, không chủ quan song cũng không lo lắng thái quá về dịch bệnh. Thực hiện tuyên truyền các biện pháp cụ thể thiết thực để người dân thực hiện. Quan tâm thực hiện việc giám sát cách ly các công dân từ vùng dịch, song không để tạo ra sự kỳ thị trong cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
                                                                                                  

                                                                                                     Đồng Huyền

  

UBND xã Đồng Tiến tổ chức hội nghị giao ban về công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

Đăng lúc: 31/07/2020 17:13:50 (GMT+7)

 

Chiều Ngày 30/7/2020, UBND xã Đồng Tiến tổ chức hội nghị giao ban về công tác phòng, chống dịch Covid-19.


 Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Quốc, Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Đình Toàn - Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Đồng Văn nghĩa - Phó bí thư, chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong BCH Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể, thành viên BCĐ phòng chống dịch của xã, trạm y tế, các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn.

         Tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Thanh, PCT UBND xã đã thông qua công văn số 3188 ngày 27 tháng 7 năm 2020 của UBNND huyện Triệu Sơn về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới. Quyết định kiện toàn lại ban chỉ đạo Phòng chống dịch covid 19 xã; Quyết định kiện toàn tổ giám sát cấp xã, thôn.
         Trên cơ sở các thông báo khẩn của Bộ Y tế, các công văn chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện, UBND xã đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Quán triệt sâu sắc quan điểm chống dịch như chống giặc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, kịp thời giám sát, phát hiện, cách ly, xử lý dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

 

      Tuy nhiên tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới là hết sức khó lường, do đó đồng chí Chủ tịch UBND xã đề nghị BCH 10 thôn, thành viên ban chỉ đạo, tổ giám sát cộng đồng xã, thôn và các ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại công văn số 3188 của UBND huyện Triệu Sơn, công văn số 312 của UBND xã.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân, hạn chế tụ tập đông người không cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng tại khu vực công sở, trường lớp học, chợ được thực hiện. Đài truyền thanh tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền. Trạm y tế xã thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, tham mưu cho UBND xã thực hiện các biện pháp trong công tác phòng chống dịch.         
          Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đồng Văn Nghĩa, phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên thì xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách trong giai đoạn này, xác định công tác phòng chống dịch ở bước cao hơn so với tình hình thực tế để nêu cao tính chủ động trong phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ về dịch bệnh, không chủ quan song cũng không lo lắng thái quá về dịch bệnh. Thực hiện tuyên truyền các biện pháp cụ thể thiết thực để người dân thực hiện. Quan tâm thực hiện việc giám sát cách ly các công dân từ vùng dịch, song không để tạo ra sự kỳ thị trong cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
                                                                                                  

                                                                                                     Đồng Huyền