Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Cán bộ, Đảng viên xã Đồng Tiến tham gia học tập Nghị quyết số 58 - NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Ngày 04/09/2020 09:59:43

Cán bộ, Đảng viên xã Đồng Tiến tham gia học tập Nghị quyết số 58 - NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 03-KH/HU ngày 28/8/2020 của Huyện ủy Triệu Sơn về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 - NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

   đồng tiến.jpg
Hội nghị học tập tại hội trường UBND xã
Hội nghị học tập tại chi bộ Trường Mầm Non.
 

          Đảng bộ xã, Chi bộ trực thuộc trên địa bàn xã đã tổ chức triển khai học tập nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ. Hình thức học tập được triển khai trực tuyến và học tập qua sóng phát thanh, truyền hình trực tiếp của Đài PT-TH tỉnh.

          Thông qua việc học tập nhằm làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã nắm được đầy đủ sự cần thiết, cơ sở ban hành Nghị quyết; nắm vững các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị.
          Sau hội nghị, cán bộ, Đảng viên tại trong Đảng bộ, chi bộ sẽ tiến hành viết thu hoạch cá nhân và đưa vào nội dung thi đua, đánh giá, xếp loại cuối năm. Đảng bộ xã tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập; quán triệt, tuyên truyền về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
                                                                                                                                                        Đồng Huyền

  

Cán bộ, Đảng viên xã Đồng Tiến tham gia học tập Nghị quyết số 58 - NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đăng lúc: 04/09/2020 09:59:43 (GMT+7)

Cán bộ, Đảng viên xã Đồng Tiến tham gia học tập Nghị quyết số 58 - NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 03-KH/HU ngày 28/8/2020 của Huyện ủy Triệu Sơn về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 - NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

   đồng tiến.jpg
Hội nghị học tập tại hội trường UBND xã
Hội nghị học tập tại chi bộ Trường Mầm Non.
 

          Đảng bộ xã, Chi bộ trực thuộc trên địa bàn xã đã tổ chức triển khai học tập nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ. Hình thức học tập được triển khai trực tuyến và học tập qua sóng phát thanh, truyền hình trực tiếp của Đài PT-TH tỉnh.

          Thông qua việc học tập nhằm làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong xã nắm được đầy đủ sự cần thiết, cơ sở ban hành Nghị quyết; nắm vững các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị.
          Sau hội nghị, cán bộ, Đảng viên tại trong Đảng bộ, chi bộ sẽ tiến hành viết thu hoạch cá nhân và đưa vào nội dung thi đua, đánh giá, xếp loại cuối năm. Đảng bộ xã tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập; quán triệt, tuyên truyền về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
                                                                                                                                                        Đồng Huyền