Truy cập

Hôm nay:
93
Hôm qua:
106
Tuần này:
93
Tháng này:
4176
Tất cả:
257867

Đảng bộ xã Đồng Tiến tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng năm 2017, học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng, Và tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày 21/01/2018 00:00:00

Ngày 19/1/2018, Đảng bộ xã Đồng Tiến đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng năm 2017; học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng và tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn xã. Đồng chí Nguyễn Anh Quốc – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, Đảng bộ xã Đồng Tiến đã tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho 44 đảng viên trong đó 30 năm có 9 đ/c, 40 năm có 1 đ/c, 45 năm có 29 đ/c, 50 năm có 4 đ/c, 60 năm có 01 đ/c, 70 năm có 1 đ/c. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên đã có đóng góp nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cống hiến công sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng giao.

 

Cũng tại hội nghị các cán bộ, đảng viên xã Đồng Tiến được nghe đồng chí Nguyễn Anh Quốc – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với 4 Nghị quyết chính, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới.Thông qua hội nghị đã góp phần tạo sự đồng thuận của các đảng viên trong Đảng bộ về quan điểm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng đất nước. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã sẽ triển khai các chương trình công tác nhằm góp phần đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

 

 

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ xã Đồng Tiến đã tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, Đảng bộ xã Đồng Tiến đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, công tác Đảng được thực hiện đúng quy định. Đảng bộ xã đã thực hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong năm, Đảng bộ xã đã cử 12 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp được 23 Đảng viên mới, 5 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận hành chính, 2 đ/c đi học đại học. Tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế có nhiều lĩnh vực đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất trồng trọt vượt mục tiêu lương thực đề ra, ngành công nghiệp, dịch vụ xây dựng tăng khá. Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần duy trì và phát triển nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2017, Đảng bộ xã Đồng Tiến xác định nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp triển khai tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2018, đã nhận được sự nhất trí cao của toàn thể đảng bộ.

 

 

Trên cơ sở, phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được,

Đảng bộ đã thống nhất Nghị quyết và quyết tâm thực hiện thắng lợi của Nghị quyết   trong năm 2018.
   

    Nhân dịp này, Đảng bộ xã Đồng Tiến cũng đã khen thưởng cho 17 tập thể và 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017.

 

 

 

 

 

 

Đảng bộ xã Đồng Tiến tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng năm 2017, học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng, Và tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: 21/01/2018 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 19/1/2018, Đảng bộ xã Đồng Tiến đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng năm 2017; học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng và tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn xã. Đồng chí Nguyễn Anh Quốc – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã khai mạc hội nghị. Tại hội nghị, Đảng bộ xã Đồng Tiến đã tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho 44 đảng viên trong đó 30 năm có 9 đ/c, 40 năm có 1 đ/c, 45 năm có 29 đ/c, 50 năm có 4 đ/c, 60 năm có 01 đ/c, 70 năm có 1 đ/c. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên đã có đóng góp nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cống hiến công sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng giao.

 

Cũng tại hội nghị các cán bộ, đảng viên xã Đồng Tiến được nghe đồng chí Nguyễn Anh Quốc – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với 4 Nghị quyết chính, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới.Thông qua hội nghị đã góp phần tạo sự đồng thuận của các đảng viên trong Đảng bộ về quan điểm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng đất nước. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã sẽ triển khai các chương trình công tác nhằm góp phần đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

 

 

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ xã Đồng Tiến đã tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, Đảng bộ xã Đồng Tiến đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, công tác Đảng được thực hiện đúng quy định. Đảng bộ xã đã thực hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong năm, Đảng bộ xã đã cử 12 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp được 23 Đảng viên mới, 5 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận hành chính, 2 đ/c đi học đại học. Tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, kinh tế có nhiều lĩnh vực đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất trồng trọt vượt mục tiêu lương thực đề ra, ngành công nghiệp, dịch vụ xây dựng tăng khá. Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần duy trì và phát triển nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2017, Đảng bộ xã Đồng Tiến xác định nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp triển khai tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2018, đã nhận được sự nhất trí cao của toàn thể đảng bộ.

 

 

Trên cơ sở, phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn và kết quả đã đạt được,

Đảng bộ đã thống nhất Nghị quyết và quyết tâm thực hiện thắng lợi của Nghị quyết   trong năm 2018.
   

    Nhân dịp này, Đảng bộ xã Đồng Tiến cũng đã khen thưởng cho 17 tập thể và 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2017.

 

 

 

 

 

 

Từ khóa bài viết: