Truy cập

Hôm nay:
25
Hôm qua:
130
Tuần này:
155
Tháng này:
1290
Tất cả:
249309

Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Đồng Tiến khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 26/08/2020 09:11:53

 

Ngày 14/8/2020 tại Hội trường UBND xã, HĐND xã đã diễn ra kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Quốc - Huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Đình Toàn - PBT Thường trực Đảng ủy; đồng chí Đồng Văn Nghĩa - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Lê Đình Thanh - Phó chủ tịch UBND xã, các đồng chí là đại biểu HĐND xã khóa XVIII và các đồng chí trong BCH Đảng ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể, các hội đặc thù, cán bộ công chức xã, giám đốc HTX DV NN và các đồng chí trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng trạm y tế, hiệu trưởng các trường.

Đồng chí Nguyễn Anh Quốc - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước, chi ngân sách xã năm 2019; Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã về công tác thẩm tra các loại báo cáo, tài liệu liên quan đến kỳ họp; Báo cáo của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã về công tác thẩm tra các loại báo cáo, tài liệu liên quan kỳ họp; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri; Thông báo của UB MTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

Kỳ họp cũng thông qua 2 tờ trình của UBND xã:

- Tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư nâng cấp Đê tả sông Hoàng qua địa phận xã Đồng Tiến.

- Tờ trình về việc xin phê duyệt nguồn vốn đầu tư công xây dựng NTM nâng cao xã Đồng Tiến.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Đồng Văn Nghĩa, PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã phát biểu ý kiến và giải trình các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời phát biểu làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

Trên tinh thần dân chủ đổi mới, kỳ họp đã biểu quyết thông qua nội dung các nghị quyết như sau:

1. Nghị quyết về việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

2. Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2019;

3. Nghị quyết về việc phê duyệt vốn đầu tư công xây dựng NTM NC xã Đồng Tiến;

4. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp đê tả sông Hoàng qua địa phận xã Đồng Tiến.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Anh quốc - Huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đã phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, yêu cầu UBND xã chỉ đạo các ban, ngành sớm có kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Các ban HĐND xã, các đại biểu HĐND xã cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND xã.

Hình ảnh tại kỳ họp:

 

                                                                                                                                                                     Đồng Huyền

  

Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Đồng Tiến khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 26/08/2020 09:11:53 (GMT+7)

 

Ngày 14/8/2020 tại Hội trường UBND xã, HĐND xã đã diễn ra kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Quốc - Huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Đình Toàn - PBT Thường trực Đảng ủy; đồng chí Đồng Văn Nghĩa - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Lê Đình Thanh - Phó chủ tịch UBND xã, các đồng chí là đại biểu HĐND xã khóa XVIII và các đồng chí trong BCH Đảng ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể, các hội đặc thù, cán bộ công chức xã, giám đốc HTX DV NN và các đồng chí trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng trạm y tế, hiệu trưởng các trường.

Đồng chí Nguyễn Anh Quốc - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước, chi ngân sách xã năm 2019; Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã về công tác thẩm tra các loại báo cáo, tài liệu liên quan đến kỳ họp; Báo cáo của Ban kinh tế - xã hội HĐND xã về công tác thẩm tra các loại báo cáo, tài liệu liên quan kỳ họp; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri; Thông báo của UB MTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

Kỳ họp cũng thông qua 2 tờ trình của UBND xã:

- Tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư nâng cấp Đê tả sông Hoàng qua địa phận xã Đồng Tiến.

- Tờ trình về việc xin phê duyệt nguồn vốn đầu tư công xây dựng NTM nâng cao xã Đồng Tiến.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Đồng Văn Nghĩa, PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã phát biểu ý kiến và giải trình các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời phát biểu làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

Trên tinh thần dân chủ đổi mới, kỳ họp đã biểu quyết thông qua nội dung các nghị quyết như sau:

1. Nghị quyết về việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020;

2. Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2019;

3. Nghị quyết về việc phê duyệt vốn đầu tư công xây dựng NTM NC xã Đồng Tiến;

4. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp đê tả sông Hoàng qua địa phận xã Đồng Tiến.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Anh quốc - Huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đã phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, yêu cầu UBND xã chỉ đạo các ban, ngành sớm có kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Các ban HĐND xã, các đại biểu HĐND xã cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND xã.

Hình ảnh tại kỳ họp:

 

                                                                                                                                                                     Đồng Huyền