Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088
 I. BÍ THƯ HUYỆN ỦY QUA CÁC THỜI KỲ
BÍ THƯ CHI BỘ ĐẦU TIÊN
Bi Thu Chi Bo dau tien.jpg
Đồng chí Hoàng Sỹ Oánh - Bí thư Chi bộ Phú Mỹ Hào năm 1938
Danh sách Bí thư huyện ủy Triệu Sơn qua các thời kỳ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Nhiệm kỳ

1

Lưu Đức Ngọc

1919

Yên Định

1965-1967

1967-1968

2

Lê Văn Cứ

1923

Hà Thái - Hà Trung

1969-1979

3

Nguyễn Xuân Ngọc

1941

Thọ Hải - Thọ Xuân

10/1979-5/1986

10/1991-2000

4

Ngô Ngọc Cư

1936

Thiệu Hóa

1986-1989

5

Nguyễn Kế Quang

1941

Thọ Tiến- Triệu Sơn

3/1989-10/1991

6

Bùi Thanh Kiên

1952

Thọ Phú - Triệu Sơn

2001-2009

7

Đỗ Minh Tuấn

1972

Thiệu Phúc - Thiệu Hóa

2009-2014

8

Trần Bình Quân

1965

Thọ Dân - Triệu Sơn

2014- đến nay

 
II. CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  QUA CÁC THỜI KỲ 
 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán

Nhiệm kỳ

1

Lê Văn Cứ

1923

Hà Thái - Hà Trung

1965-1967

2

Lê Thị Veng

1928

Đồng Tiến - Triệu Sơn

1967-1969

3

Lê Đình Kiên

1923

Thọ Cường - Triệu Sơn

1970-1979

4

Nguyễn Văn Ngạch

1929

Hợp Thắng - Triệu Sơn

6/1979-12/1982

5

Nguyễn Kế Quang

1941

Thọ Tiến - Triệu Sơn

1983-1987

6

Bùi Bá Thảo

1942

Thọ Bình - Triệu Sơn

1988-1990

7

Nguyễn Hanh Thành

1947

Nông Trường - Triệu Sơn

1990-1992: Quyền Chủ tịch

1992-2000: Chủ tịch

8

Lê Văn Phan

1950

Xuân Thọ - Triệu Sơn

2000-2011

9

Trần Bình Quân

1965

Thọ Dân - Triệu Sơn

2011-2014

10

Lê Quang Hùng

1970

Thành phố Thanh Hóa

2014 đến nay