Truy cập

Hôm nay:
66
Hôm qua:
165
Tuần này:
231
Tháng này:
4022
Tất cả:
188799
Đăng lúc 28 ngày trước · 30 lượt xem
Đăng lúc 1 tháng trước · 20 lượt xem
Đăng lúc 1 tháng trước · 28 lượt xem
Đăng lúc 11 tháng trước · 197 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 403 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 524 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 311 lượt xem

Luật Đầu Tư Công

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Đăng lúc 3 năm trước · 501 lượt xem

LUẬT Hôn nhân và gia đình

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Đăng lúc 3 năm trước · 393 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 389 lượt xem
12