Truy cập

Hôm nay:
117
Hôm qua:
158
Tuần này:
855
Tháng này:
2545
Tất cả:
202284
Đăng lúc 3 tháng trước · 91 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 61 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 70 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 232 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 517 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 580 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 339 lượt xem

Luật Đầu Tư Công

Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Đăng lúc 3 năm trước · 539 lượt xem

LUẬT Hôn nhân và gia đình

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Đăng lúc 3 năm trước · 424 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 407 lượt xem
12