Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088
 

 

Đồng chí: Đồng Văn Nghĩa

 

Phó bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến

Email: nghiadv.dongtien.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0919 258 508

 

 

 

Đồng chí: Ngô Văn Thức

 

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến

Email: thucnv.dongtien.trieuson@thanhhoa.gov.vn , SĐT: 0942 590 482

 

 

Danh sách công chức xã Đồng Tiến

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lê Thị Lan

CC VP Thống kê

0975 703 913

lanlt.dongtien.trieuson@ thanhhoa.gov.vn

2

Nguyễn Mạnh Hùng

CC Tư pháp – Hộ tịch

0982 445 459

hungnm.dongtien.trieuson@ thanhhoa.gov.vn

3

Nguyễn Thị Trinh

CC Tư pháp – Hộ tịch

0964 362 826

trinhnt.dongtien.trieuson@ thanhhoa.gov.vn

4

Nguyễn Lâm Tới

CC Địa chính - XD

0911 127 230

toinl.dongtien.trieuson@ thanhhoa.gov.vn

5

Đỗ Thị Hiền

CC Địa chính-MT-NN

0394 429 588

hiendt.dongtien.trieuson@ thanhhoa.gov.vn

6

Nguyễn Tài Hanh

Chỉ huy trưởng BCH QS

0973 924 032

hanhnt.dongtien.trieuson@ thanhhoa.gov.vn

7

Đinh Thị Kim

CC Kế toán NS

0976 232 055

kimdt.dongtien.trieuson@ thanhhoa.gov.vn

8

Lê Vương Anh

Trưởng CA

0911 269 589

anhlv.dongtien.trieuson@ thanhhoa.gov.vn

9

Nguyễn Thị Hà

CC VH_XH (phụ trách LĐTBXH)

0914 590 848

hant.dongtien.trieuson@ thanhhoa.gov.vn

10

Đồng Thị Thu Huyền

CC VH-XH

0966 035 246

huyendtt.dongtien.trieuson@ thanhhoa.gov.vn