Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Danh sách di tích - lễ hội huyện Triệu Sơn

Ngày 26/12/2014 00:08:57

TT

Danh sách Di tích - Lễ hội

Địa chỉ

Xem chi tiết

I

Di tích cấp Quốc gia

 

 

1

Đền thờ Lê Bật Tứ

Xã Tân Ninh

Chi tiết

2

Bia và lăng mộ Lê Thì Hiến, Lê Thì Hải

Xã Thọ Phú

Chi tiết

3

Đền thờ Nguyễn Hiệu

Xã Nông Trường

Chi tiết

4

Đền Nưa - Núi Nưa - Am Tiên

Xã Tân Ninh

Chi tiết

II

Di tích cấp tỉnh

 

 

1

Đền Tía

Xã Vân Sơn

Chi tiết

2

Chùa Hòa Long, Phủ Vạn, Vườn Cò

Xã Tiến Nông

Chi tiết

3

Đền thờ Vua Đinh

Xã Thọ Tân

Chi tiết

4

Đền thờ Trần Khát Chân

Xã Tân Ninh

Chi tiết

5

Đền thờ Tào Sơn Hậu

Xã Tân Ninh

Chi tiết

6

Đền Quần Thanh

Xã Khuyến Nông

Chi tiết

7

Nhà thờ Lê Thân

Xã Tân Ninh

Chi tiết

8

Đền thờ Thành hoàng

Xã Khuyến Nông

Chi tiết

9

Đình - Đền Thiết Cương

Xã Dân Quyền

Chi tiết

10

Nhà thờ họ Trần - Lê

Xã Xuân Thọ

Chi tiết

11

Đền thờ Thành Hoàng

Xã Khuyến Nông

Chi tiết

12

Đình - Đền Thiết Cương

Xã Dân Quyền

Chi tiết

13

Đình - Đền Tam Lạc

Xã Xuân Thọ

Chi tiết

14

Đền thờ Lê Lôi

Xã Tân Ninh

Chi tiết

15

Đền thờ Trần Khát Chân

Xã Dân Lý

Chi tiết

16

Đền thờ Lê Lộng

Xã Thọ Vực

Chi tiết

17

Đền Vực Bưu

Xã Thái Hòa

Chi tiết

18

Đền thờ Nguyễn Hoàn

Xã Nông Trường

Chi tiết

19

Chùa Lễ Động

Xã Thái Hòa

Chi tiết

20

Nghè Sơn Hà

Xã Dân Quyền

Chi tiết

21

Đền thờ Vũ Văn Lộc

Xã Thái Hòa

Chi tiết

22

Chùa Hoa Cải

Xã Tân Ninh

Chi tiết

23

Nhà thờ Đào Xuân

Xã Dân Lý

Chi tiết

24

Nhà thờ họ Trịnh Hữu

Xã Minh Dân

Chi tiết

25

Khu Văn hóa nghệ thuật

Xã Thọ Cường

Chi tiết

26

Đền thờ Đào Xuân Lan

Xã An Nông

Chi tiết

27

Đền thờ Đào Xuân Lan

Xã An Nông

Chi tiết

28

Nhà thờ họ Lê Sỹ

Xã Tân Ninh

Chi tiết

III

Lễ hội

 

 

1

Lễ hội Đền Nưa - Am Tiêm

Xã Tân Ninh

Chi tiết

2

Lễ hội Phủ Tía

Xã Vân Sơn

Chi tiết

3

Lễ hội làng Quần Thanh

Xã Khuyến Nông

Chi tiết

Danh sách di tích - lễ hội huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 26/12/2014 00:08:57 (GMT+7)

TT

Danh sách Di tích - Lễ hội

Địa chỉ

Xem chi tiết

I

Di tích cấp Quốc gia

 

 

1

Đền thờ Lê Bật Tứ

Xã Tân Ninh

Chi tiết

2

Bia và lăng mộ Lê Thì Hiến, Lê Thì Hải

Xã Thọ Phú

Chi tiết

3

Đền thờ Nguyễn Hiệu

Xã Nông Trường

Chi tiết

4

Đền Nưa - Núi Nưa - Am Tiên

Xã Tân Ninh

Chi tiết

II

Di tích cấp tỉnh

 

 

1

Đền Tía

Xã Vân Sơn

Chi tiết

2

Chùa Hòa Long, Phủ Vạn, Vườn Cò

Xã Tiến Nông

Chi tiết

3

Đền thờ Vua Đinh

Xã Thọ Tân

Chi tiết

4

Đền thờ Trần Khát Chân

Xã Tân Ninh

Chi tiết

5

Đền thờ Tào Sơn Hậu

Xã Tân Ninh

Chi tiết

6

Đền Quần Thanh

Xã Khuyến Nông

Chi tiết

7

Nhà thờ Lê Thân

Xã Tân Ninh

Chi tiết

8

Đền thờ Thành hoàng

Xã Khuyến Nông

Chi tiết

9

Đình - Đền Thiết Cương

Xã Dân Quyền

Chi tiết

10

Nhà thờ họ Trần - Lê

Xã Xuân Thọ

Chi tiết

11

Đền thờ Thành Hoàng

Xã Khuyến Nông

Chi tiết

12

Đình - Đền Thiết Cương

Xã Dân Quyền

Chi tiết

13

Đình - Đền Tam Lạc

Xã Xuân Thọ

Chi tiết

14

Đền thờ Lê Lôi

Xã Tân Ninh

Chi tiết

15

Đền thờ Trần Khát Chân

Xã Dân Lý

Chi tiết

16

Đền thờ Lê Lộng

Xã Thọ Vực

Chi tiết

17

Đền Vực Bưu

Xã Thái Hòa

Chi tiết

18

Đền thờ Nguyễn Hoàn

Xã Nông Trường

Chi tiết

19

Chùa Lễ Động

Xã Thái Hòa

Chi tiết

20

Nghè Sơn Hà

Xã Dân Quyền

Chi tiết

21

Đền thờ Vũ Văn Lộc

Xã Thái Hòa

Chi tiết

22

Chùa Hoa Cải

Xã Tân Ninh

Chi tiết

23

Nhà thờ Đào Xuân

Xã Dân Lý

Chi tiết

24

Nhà thờ họ Trịnh Hữu

Xã Minh Dân

Chi tiết

25

Khu Văn hóa nghệ thuật

Xã Thọ Cường

Chi tiết

26

Đền thờ Đào Xuân Lan

Xã An Nông

Chi tiết

27

Đền thờ Đào Xuân Lan

Xã An Nông

Chi tiết

28

Nhà thờ họ Lê Sỹ

Xã Tân Ninh

Chi tiết

III

Lễ hội

 

 

1

Lễ hội Đền Nưa - Am Tiêm

Xã Tân Ninh

Chi tiết

2

Lễ hội Phủ Tía

Xã Vân Sơn

Chi tiết

3

Lễ hội làng Quần Thanh

Xã Khuyến Nông

Chi tiết