Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Đăng ký tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

Ngày 24/06/2022 17:18:29

Công văn của Cục tin học hóa Bộ thông tin và Truyền thông V/v đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022. (Các hạng mục giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 được đề cử tại Phụ lục I; Đơn đề cử tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 tại Phụ lục II).
Nội dung công văn tại đây:
796CTHH_de-cu-tham-gia-giai-thuong-cds-vn-2022-555.pdf

Công văn của UBND huyện Triệu Sơn V/v đăng ký tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022
 Nội dung công văn tại đây:
cv-tuyen-truyen-dang-ky-tham-gia-Giai-thuong-Chuyen-doi-so_daubktrieuson-20-06-2022_13h53p49(22.06.2022_10h27p44)_signed.pdf

Đăng ký tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

Đăng lúc: 24/06/2022 17:18:29 (GMT+7)

Công văn của Cục tin học hóa Bộ thông tin và Truyền thông V/v đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022. (Các hạng mục giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 được đề cử tại Phụ lục I; Đơn đề cử tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 tại Phụ lục II).
Nội dung công văn tại đây:
796CTHH_de-cu-tham-gia-giai-thuong-cds-vn-2022-555.pdf

Công văn của UBND huyện Triệu Sơn V/v đăng ký tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022
 Nội dung công văn tại đây:
cv-tuyen-truyen-dang-ky-tham-gia-Giai-thuong-Chuyen-doi-so_daubktrieuson-20-06-2022_13h53p49(22.06.2022_10h27p44)_signed.pdf