Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Tiến lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 23/02/2024 00:00:00

Ngày 23/2/2024, tại hội trường ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Đồng Tiến lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra và thành thành công tốt đẹp.

                                            Các đại biểu dự Đại hội.

                                 Lãnh đạo xã phát biểu tại Đại hội.

Ủy ban MTTQ xã Đồng Tiến nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.

 

    Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Xuân Dương ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBMTTQ huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ, ban chấp hành Đảng ủy xã, các đồng chí lãnh đạo xã; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã và MTTQ qua các thời kỳ và 137 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã về dự Đại hội.


     Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Đồng Tiến đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019- 2024 đã đề ra. MTTQ xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM nâng cao. MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”gắn với việc thực hiện Nghị quyết 12 của Huyện ủy về vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Đến nay toàn xã có 10/10 làng đạt danh hiệu Thôn văn hóa cấp huyện; số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tăng theo hàng năm. MTTQ đã hướng dẫn Nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

      Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029
 

       Tại đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả công tác mặt trận; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức mặt trận, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

    Phát biểu tại đại hội, đồng chí đồng chí Lê Xuân Dương - ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UB MTTQ huyện ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả Ủy ban MTTQ xã Đồng Tiến đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận xã Đồng Tiến trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị: MTTQ xã cần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư trong vận động xây dựng khối đại đoàn kết; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là Luật Dân chủ cơ sở, và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Huyện ủy và hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ cấp trên; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý giải quyết, tạo điều kiện để người dân bày tỏ chính kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tiếp tục kêu gọi ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo để chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn và các hộ nghèo. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân đóng góp để cứng hóa đường giao thông xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

     Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Tiến lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
     Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã lần thứ XVII đã hiệp thương cử 03 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gồm Chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 01 ủy viên thường trực. Ông Nguyễn Tài Hưng được bầu  giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 5 vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
       Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Tiến thành công tốt đẹp.
                                                                                     
        Đồng Huyền

  

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Tiến lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đăng lúc: 23/02/2024 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 23/2/2024, tại hội trường ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Đồng Tiến lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra và thành thành công tốt đẹp.

                                            Các đại biểu dự Đại hội.

                                 Lãnh đạo xã phát biểu tại Đại hội.

Ủy ban MTTQ xã Đồng Tiến nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.

 

    Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Xuân Dương ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UBMTTQ huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ, ban chấp hành Đảng ủy xã, các đồng chí lãnh đạo xã; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã và MTTQ qua các thời kỳ và 137 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã về dự Đại hội.


     Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Đồng Tiến đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019- 2024 đã đề ra. MTTQ xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM nâng cao. MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”gắn với việc thực hiện Nghị quyết 12 của Huyện ủy về vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Đến nay toàn xã có 10/10 làng đạt danh hiệu Thôn văn hóa cấp huyện; số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tăng theo hàng năm. MTTQ đã hướng dẫn Nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

      Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029
 

       Tại đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả công tác mặt trận; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức mặt trận, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

    Phát biểu tại đại hội, đồng chí đồng chí Lê Xuân Dương - ủy viên BCH Đảng bộ huyện, PCT UB MTTQ huyện ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả Ủy ban MTTQ xã Đồng Tiến đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận xã Đồng Tiến trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị: MTTQ xã cần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong cộng đồng dân cư trong vận động xây dựng khối đại đoàn kết; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là Luật Dân chủ cơ sở, và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Huyện ủy và hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường chức năng giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ cấp trên; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý giải quyết, tạo điều kiện để người dân bày tỏ chính kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tiếp tục kêu gọi ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo để chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn và các hộ nghèo. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân đóng góp để cứng hóa đường giao thông xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

     Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Tiến lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
     Tại Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã lần thứ XVII đã hiệp thương cử 03 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gồm Chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 01 ủy viên thường trực. Ông Nguyễn Tài Hưng được bầu  giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 5 vị đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
       Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Tiến thành công tốt đẹp.
                                                                                     
        Đồng Huyền

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)