Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm năm 2022 cho Cán bộ quản lý và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phâm trên địa bàn xã Đồng Tiến

Ngày 27/08/2022 00:00:00

Chiều ngày 26/8/2022, BCĐ quản lý về vệ sinh ATTP xã Đồng Tiến đã phối hợp với các ban ngành liên quan, tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho Cán bộ, công chức, BCĐ VSATTP, Ban nông nghiệp, Tổ giám sát cộng đồng thôn, tổ giám sát cộng đồng chợ và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch thực phẩm trên địa bàn xã

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của ban chỉ đạo xã đã truyền đạt, phổ biến một số kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm như: Giới thiệu về bộ máy quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; mối nguy mất an toàn vệ sinh thực phẩm; quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm; các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; phương pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn trong cung cấp thực phẩm; kỹ năng thực hành tốt vệ sinh thực phẩm an toàn; hướng dẫn về việc thực hiện kiểm soát nguồn gốc thực phẩm; giải đáp những vấn đề thắc mắc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của các hộ sản xuất, kinh doanh.

 

 

https://f2-zpc.zdn.vn/7474858822541113221/a707bd880778c2269b69.jpg

 

Đ/c Đồng Văn Nghĩa, Trưởng BCĐ về quản lý VS ATTP khai mạc lớp tập huấn

. https://f23-zpc.zdn.vn/404112913623143895/2de2e4cfd320167e4f31.jpg

 

Kết thúc buổi tập huấn, đã tiến hành đánh giá kiến thức các hộ sản xuất, kinh doanh sau khi đã được tập huấn bằng phiếu đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm.

https://f3-zpc.zdn.vn/4935199366871822422/b4e31a000eeccbb292fd.jpg

                                                                                             BCĐ QL VS ATTP xã Đồng Tiến 

Tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm năm 2022 cho Cán bộ quản lý và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phâm trên địa bàn xã Đồng Tiến

Đăng lúc: 27/08/2022 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 26/8/2022, BCĐ quản lý về vệ sinh ATTP xã Đồng Tiến đã phối hợp với các ban ngành liên quan, tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho Cán bộ, công chức, BCĐ VSATTP, Ban nông nghiệp, Tổ giám sát cộng đồng thôn, tổ giám sát cộng đồng chợ và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch thực phẩm trên địa bàn xã

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của ban chỉ đạo xã đã truyền đạt, phổ biến một số kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm như: Giới thiệu về bộ máy quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; mối nguy mất an toàn vệ sinh thực phẩm; quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm; các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; phương pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn trong cung cấp thực phẩm; kỹ năng thực hành tốt vệ sinh thực phẩm an toàn; hướng dẫn về việc thực hiện kiểm soát nguồn gốc thực phẩm; giải đáp những vấn đề thắc mắc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của các hộ sản xuất, kinh doanh.

 

 

https://f2-zpc.zdn.vn/7474858822541113221/a707bd880778c2269b69.jpg

 

Đ/c Đồng Văn Nghĩa, Trưởng BCĐ về quản lý VS ATTP khai mạc lớp tập huấn

. https://f23-zpc.zdn.vn/404112913623143895/2de2e4cfd320167e4f31.jpg

 

Kết thúc buổi tập huấn, đã tiến hành đánh giá kiến thức các hộ sản xuất, kinh doanh sau khi đã được tập huấn bằng phiếu đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm.

https://f3-zpc.zdn.vn/4935199366871822422/b4e31a000eeccbb292fd.jpg

                                                                                             BCĐ QL VS ATTP xã Đồng Tiến