Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Thẩm định xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao đối với xã Đồng Tiến

Ngày 09/12/2022 00:00:00

 

Sáng 9/12/2022, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do đồng chí quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh Hà Văn Giáp làm tổ trưởng đã thẩm định hồ sơ và đánh giá chấm điểm cụ thể mức độ đạt tiêu chí xã ATTP nâng cao đối với xã Đồng Tiến. Làm việc với Tổ thẩm định có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP huyện; các thành viên văn phòng điều phối vệ sinh ATTP huyện; lãnh đạo, cán bộ UBND xã Đồng Tiến; tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng thôn.

Xã Đồng Tiến, sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí ATTP; Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, Ban Chỉ đạo, các tổ giám sát cộng đồng về ATTP xã Đồng Tiến tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ATTP và phấn đấu xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao năm 2022. UBND xã Đồng Tiến đã thành lập Ban Chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; kiện toàn Ban Chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP, tổ giám sát cộng đồng về ATTP thôn, xóm; ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ giám sát cộng đồng; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giám sát cộng đồng, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện...Vì thế, đã tạo chuyển biến rõ nét, sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác bảo đảm vệ sinh ATTP. Công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn, đã phát huy hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của các chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao. Các cơ sở đã thực hiện tốt việc ký cam kết đảm bảo ATTP, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được nâng cấp, cải tạo, đáp ứng đủ điều kiện ATTP; nhiều sản phẩm nông, thủy sản được giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được tăng cường.  

       Sau khi nghe báo cáo của địa phương, tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn xã; thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh cơ bản đều thống nhất với kết quả tự đánh giá của các địa phương, đồng thời các thành viên trong tổ cũng làm rõ thêm một số hạn chế các địa phương cần khắc phục như: Cần chỉnh sửa lại một số lỗi về số liệu trong báo cáo và hồ sơ cho phù hợp; rà soát lại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, cập nhật chính xác vào phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Kết quả các thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh đều thống nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận xã Đồng Tiến đạt tiêu chí xã ATTP nâng cao.


       Phát biểu kết luận, quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh, Tổ trưởng Tổ thẩm định Hà Văn Giáp ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của xã Đồng Tiến trong công tác bảo đảm vệ sinh ATTP. Đồng thời nhấn mạnh, vệ sinh ATTP liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân, vì thế cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được. Địa phương cần khẩn trương rà soát lại số liệu đối chiếu với phần mềm để khớp số liệu; tăng cương công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức về vệ sinh ATTP cho nhân dân; hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá nhìn nhận những việc làm được, chưa làm được từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí ATTP; đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong công tác đảm bảo ATTP và tổ chức giải tỏa dứt điểm các điểm chợ tự phát, chợ cóc, chợ tạm.
Ngay sau khi thẩm định, Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh sẽ hoàn thiện báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Đồng Tiến đạt đơn vị ATTP nâng cao./.

Hình ảnh Đoàn công tác làm việc tại xã:


 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                       Đồng Huyền

  

Thẩm định xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao đối với xã Đồng Tiến

Đăng lúc: 09/12/2022 00:00:00 (GMT+7)

 

Sáng 9/12/2022, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do đồng chí quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh Hà Văn Giáp làm tổ trưởng đã thẩm định hồ sơ và đánh giá chấm điểm cụ thể mức độ đạt tiêu chí xã ATTP nâng cao đối với xã Đồng Tiến. Làm việc với Tổ thẩm định có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP huyện; các thành viên văn phòng điều phối vệ sinh ATTP huyện; lãnh đạo, cán bộ UBND xã Đồng Tiến; tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng thôn.

Xã Đồng Tiến, sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí ATTP; Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, Ban Chỉ đạo, các tổ giám sát cộng đồng về ATTP xã Đồng Tiến tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ATTP và phấn đấu xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao năm 2022. UBND xã Đồng Tiến đã thành lập Ban Chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; kiện toàn Ban Chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP, tổ giám sát cộng đồng về ATTP thôn, xóm; ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ giám sát cộng đồng; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giám sát cộng đồng, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện...Vì thế, đã tạo chuyển biến rõ nét, sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác bảo đảm vệ sinh ATTP. Công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn, đã phát huy hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của các chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao. Các cơ sở đã thực hiện tốt việc ký cam kết đảm bảo ATTP, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được nâng cấp, cải tạo, đáp ứng đủ điều kiện ATTP; nhiều sản phẩm nông, thủy sản được giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được tăng cường.  

       Sau khi nghe báo cáo của địa phương, tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn xã; thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh cơ bản đều thống nhất với kết quả tự đánh giá của các địa phương, đồng thời các thành viên trong tổ cũng làm rõ thêm một số hạn chế các địa phương cần khắc phục như: Cần chỉnh sửa lại một số lỗi về số liệu trong báo cáo và hồ sơ cho phù hợp; rà soát lại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, cập nhật chính xác vào phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Kết quả các thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh đều thống nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận xã Đồng Tiến đạt tiêu chí xã ATTP nâng cao.


       Phát biểu kết luận, quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh, Tổ trưởng Tổ thẩm định Hà Văn Giáp ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của xã Đồng Tiến trong công tác bảo đảm vệ sinh ATTP. Đồng thời nhấn mạnh, vệ sinh ATTP liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân, vì thế cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được. Địa phương cần khẩn trương rà soát lại số liệu đối chiếu với phần mềm để khớp số liệu; tăng cương công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức về vệ sinh ATTP cho nhân dân; hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá nhìn nhận những việc làm được, chưa làm được từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí ATTP; đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong công tác đảm bảo ATTP và tổ chức giải tỏa dứt điểm các điểm chợ tự phát, chợ cóc, chợ tạm.
Ngay sau khi thẩm định, Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh sẽ hoàn thiện báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Đồng Tiến đạt đơn vị ATTP nâng cao./.

Hình ảnh Đoàn công tác làm việc tại xã:


 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                       Đồng Huyền