Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
258088

Công đoàn cơ sở xã Đồng Tiến hưởng ứng tuần lễ áo dài

Ngày 06/03/2020 15:36:27


Thực hiện hướng dẫn số 24/HD-LĐLĐ ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Liên đoàn lao động huyện Triệu Sơn về hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phối hợp với Phụ nữ tổ chức các hoạt động sự kiện Áo dài – di sản văn hóa Việt Nam.

Công đoàn cơ sở xã Đồng Tiến phát động đến tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động nữ làm việc tại UBND xã Đồng Tiến hưởng ứng mặc trang phục áo dài trong các hội nghị, các sự kiện của cơ quan, địa phương, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy Di sản áo dài Việt Nam trong mỗi người phụ nữ và nhân dân Việt Nam, tôn vinh giá trị văn hóa của áo dài. Tuần lễ áo dài Việt Nam bắt đầu thực hiện từ ngày 2/3 đến ngày 8/3/2020 và đồng loạt vào ngày 6/3. Đây là dịp để chị em cùng làm đẹp trong tà áo truyền thống của dân tộc và hoạt động nhằm phát huy giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định bản sắc văn hóa qua bộ trang phục truyền thống của người Việt, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn góp phần thúc đẩy việc công nhận Áo dài là Di sản Quốc gia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Một số hình ảnh hưởng ứng tuần lễ áo tại công sở xã

 


Đồng Huyền
 

                                                                                                                       -

  

Công đoàn cơ sở xã Đồng Tiến hưởng ứng tuần lễ áo dài

Đăng lúc: 06/03/2020 15:36:27 (GMT+7)


Thực hiện hướng dẫn số 24/HD-LĐLĐ ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Liên đoàn lao động huyện Triệu Sơn về hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phối hợp với Phụ nữ tổ chức các hoạt động sự kiện Áo dài – di sản văn hóa Việt Nam.

Công đoàn cơ sở xã Đồng Tiến phát động đến tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động nữ làm việc tại UBND xã Đồng Tiến hưởng ứng mặc trang phục áo dài trong các hội nghị, các sự kiện của cơ quan, địa phương, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy Di sản áo dài Việt Nam trong mỗi người phụ nữ và nhân dân Việt Nam, tôn vinh giá trị văn hóa của áo dài. Tuần lễ áo dài Việt Nam bắt đầu thực hiện từ ngày 2/3 đến ngày 8/3/2020 và đồng loạt vào ngày 6/3. Đây là dịp để chị em cùng làm đẹp trong tà áo truyền thống của dân tộc và hoạt động nhằm phát huy giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định bản sắc văn hóa qua bộ trang phục truyền thống của người Việt, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn góp phần thúc đẩy việc công nhận Áo dài là Di sản Quốc gia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Một số hình ảnh hưởng ứng tuần lễ áo tại công sở xã

 


Đồng Huyền
 

                                                                                                                       -