Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
165
Tuần này:
261
Tháng này:
4052
Tất cả:
188829

BÀI TUYÊN TRUYỀN THÁNG CAO ĐIỂM XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG TIẾN NĂM 2020

Ngày 19/03/2020 08:55:03

 

Kính thưa cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong toàn xã.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thưa toàn thể nhân dân, từ khi Xã Đồng Tiến được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015 đến nay, ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí và quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xây dựng thành công thôn Đồng Xá 1 là thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã vào năm 2020.

Ngày 11 tháng 2 năm 2020 ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến ban hành kế hoạch triển khai tháng cao điểm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã với chủ đề: “Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, chào mừng đại hội chi bộ, Đảng bộ xã Đồng Tiến và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025” trên phạm vi toàn xã từ ngày 15/2 đến 15/3 năm 2020.

Để kế hoạch triển khai tháng hành động đạt kết quả tốt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã vào năm 2020. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Đồng Tiến đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu với các nội dung cụ thể như sau:

Một là: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi người dân phải cần hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Hai là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Ba là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân bảo vệ và kiên cố hoá đường giao thông, thuỷ lợi, góp phần hiện hại hoá nông thôn; vận động các hộ gia đình cải tạo nhà cửa, vườn ao, chuồng trại, xây hầm bioga; tích cực trồng hoa, cây xanh; ủng hộ việc thu gom và xử lý rác thải đúng quy định; đăng ký và sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống….

Bốn là: Mỗi người, mỗi hộ gia đình cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân; tham gia vận động gia đình, người thân mua bảo hiểm y tế.

Năm là: Các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quan tâm bồi dưỡng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm nhận các đoạn đường thanh niên tự quản, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Tiến quyết tâm chung sức, chung lòng xây dựng NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng”, quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao, xây dựng thành công thôn kiểu mẫu vào năm 2020, xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp và văn minh.

                                                                                 Ban VHTT xã

 

 

 

 

  

BÀI TUYÊN TRUYỀN THÁNG CAO ĐIỂM XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG TIẾN NĂM 2020

Đăng lúc: 19/03/2020 08:55:03 (GMT+7)

 

Kính thưa cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong toàn xã.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thưa toàn thể nhân dân, từ khi Xã Đồng Tiến được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015 đến nay, ban chỉ đạo xây dựng NTM xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí và quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xây dựng thành công thôn Đồng Xá 1 là thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã vào năm 2020.

Ngày 11 tháng 2 năm 2020 ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến ban hành kế hoạch triển khai tháng cao điểm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã với chủ đề: “Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, chào mừng đại hội chi bộ, Đảng bộ xã Đồng Tiến và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025” trên phạm vi toàn xã từ ngày 15/2 đến 15/3 năm 2020.

Để kế hoạch triển khai tháng hành động đạt kết quả tốt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã vào năm 2020. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Đồng Tiến đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn kiểu mẫu với các nội dung cụ thể như sau:

Một là: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi người dân phải cần hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Hai là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Ba là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân bảo vệ và kiên cố hoá đường giao thông, thuỷ lợi, góp phần hiện hại hoá nông thôn; vận động các hộ gia đình cải tạo nhà cửa, vườn ao, chuồng trại, xây hầm bioga; tích cực trồng hoa, cây xanh; ủng hộ việc thu gom và xử lý rác thải đúng quy định; đăng ký và sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống….

Bốn là: Mỗi người, mỗi hộ gia đình cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân; tham gia vận động gia đình, người thân mua bảo hiểm y tế.

Năm là: Các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quan tâm bồi dưỡng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm nhận các đoạn đường thanh niên tự quản, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Tiến quyết tâm chung sức, chung lòng xây dựng NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng”, quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao, xây dựng thành công thôn kiểu mẫu vào năm 2020, xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp và văn minh.

                                                                                 Ban VHTT xã