Truy cập

Hôm nay:
17
Hôm qua:
177
Tuần này:
639
Tháng này:
2975
Tất cả:
181878

Kỳ họp thứ 9, HĐND xã Đồng Tiến khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 08/01/2020 14:02:29

 

Kỳ họp thứ 9, HĐND xã Đồng Tiến khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 02/01/2020 tại Hội trường UBND xã, HĐND xã đã họp kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Quốc - Huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Đình Toàn - PBT Thường trực Đảng ủy; đồng chí Đồng Văn Nghĩa - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Lê Đình Thanh - Phó chủ tịch UBND xã, các đồng chí là đại biểu HĐND xã khóa XVIII và các đồng chí BCH Đảng ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể, các hội đặc thù, cán bộ công chức xã, giám đốc HTX DV NN và các đồng chí trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng trạm y tế, hiệu trưởng các trường.

Đồng chí Nguyễn Anh Quốc - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo thu, chi theo pháp lệnh dân chủ năm 2019; Báo cáo phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2020; Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐND xã; Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã về công tác thẩm tra các loại báo cáo, tài liệu liên quan đến họp; Báo cáo của Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã về công tác thẩm tra các loại báo cáo, tài liệu liên quan đến kỳ họp; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri; Thông báo của UB MTTQ xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tờ trình của TT HĐND trình HĐND xã về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND, TT HĐND, các ban của HĐND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra trong năm 2020.

Đồng chí Đồng Văn Nghĩa, PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã phát biểu ý kiến và giải trình các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời phát biểu làm rõ thêm những kết quả đạt được trong năm 2019 và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, thực hiện đật kết quả cao trong phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Trên tinh thần dân chủ đổi mới, kỳ họp đã biểu quyết thông qua nội dung các nghị quyết như sau:

1. Nghị quyết về việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

2. Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo phân bổ dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2020.

3. Nghị quyết về việc thực hiện chương trình giám sát của TT HĐND xã năm 2020.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Anh quốc – Huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đã phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, yêu cầu UBND xã chỉ đạo các ban, ngành sớm có kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Các ban HĐND xã, các đại biểu HĐND xã cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND xã.

Hình ảnh tại kỳ họp:

 

Đồng Huyền

 

Kỳ họp thứ 9, HĐND xã Đồng Tiến khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 08/01/2020 14:02:29 (GMT+7)

 

Kỳ họp thứ 9, HĐND xã Đồng Tiến khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 02/01/2020 tại Hội trường UBND xã, HĐND xã đã họp kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Quốc - Huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Đình Toàn - PBT Thường trực Đảng ủy; đồng chí Đồng Văn Nghĩa - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Lê Đình Thanh - Phó chủ tịch UBND xã, các đồng chí là đại biểu HĐND xã khóa XVIII và các đồng chí BCH Đảng ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể, các hội đặc thù, cán bộ công chức xã, giám đốc HTX DV NN và các đồng chí trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng trạm y tế, hiệu trưởng các trường.

Đồng chí Nguyễn Anh Quốc - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo thu, chi theo pháp lệnh dân chủ năm 2019; Báo cáo phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2020; Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐND xã; Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã về công tác thẩm tra các loại báo cáo, tài liệu liên quan đến họp; Báo cáo của Ban Kinh tế - xã hội HĐND xã về công tác thẩm tra các loại báo cáo, tài liệu liên quan đến kỳ họp; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri; Thông báo của UB MTTQ xã về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tờ trình của TT HĐND trình HĐND xã về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND, TT HĐND, các ban của HĐND xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra trong năm 2020.

Đồng chí Đồng Văn Nghĩa, PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã phát biểu ý kiến và giải trình các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời phát biểu làm rõ thêm những kết quả đạt được trong năm 2019 và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, thực hiện đật kết quả cao trong phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Trên tinh thần dân chủ đổi mới, kỳ họp đã biểu quyết thông qua nội dung các nghị quyết như sau:

1. Nghị quyết về việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

2. Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo phân bổ dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2020.

3. Nghị quyết về việc thực hiện chương trình giám sát của TT HĐND xã năm 2020.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Anh quốc – Huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã đã phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, yêu cầu UBND xã chỉ đạo các ban, ngành sớm có kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Các ban HĐND xã, các đại biểu HĐND xã cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND xã.

Hình ảnh tại kỳ họp:

 

Đồng Huyền